We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


Konsulttjänster och IT-lösningar för tåg- och järnvägssystem för framtiden.

Våra tjänster täcker alla aspekter och hela livscykeln av järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystem.

Vi erbjuder:

Vår hemsida ger information om: