We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


Framtidens tågstyrning (video)

Transrail Sweden AB har i ett gemensamt finansierat forskningsprojekt med Trafikverket och LKAB utvecklat CATO, ett system för trafikstyrning och förarstöd. Forskningsaktiviteterna påbörjades 1999.
I dag är CATOO i drift hos både LKAB och hos ARLANDA EXPRESS.

CATO är ett modernt trafikstyrningssystem och avancerat förarstöd i kombination. CATO kan anslutas till trafikledningen, vilket ger dynamisk målpunktsstyrning men kan också användas som ett fristående förarstödssytem ombord på tåget.

Genom tät integration mellan trafikledning och förare skapar CATO helt nya möjligheter inom järnvägsdrift.

De huvudsakliga fördelarna med CATO är:

  • Minskad energiförbrukning med
    (15-25%).
  • Ökad trafikkapacitet avseende infrastrukturen (5-15%).
  • Förbättrad trafikstyrning och punktlighet.
  • Minskad förslitning på fordon och bana.
CATO informationen presenteras för föraren via ett revolutionerande förargränssnitt (CDMI) som är:
  • Säkert: Informationen anpassas till tekniska begränsningar och toleranser som definierats av fordonstillverkaren, samt till de begränsningar som ATC-systemet ger.
  • Ergonomi: Förargränssnittet (CDMI) har utvecklats i samarbete med Instutitionen för Människa-Dator Interaktion (MDI) vid Uppsala Universitet.
  • Lätt att följa: Erfarenheten visar att förarna med lätthet noggrant kan följa de köranvisningar CATO ger, med liten eller ingen träning
  • Omfattande: Relevant och dynamisk information om bana och annan trafik inkluderas i förargränssnittet (CDMI)
Förutom "kärnsystemen" CATO-TRAIN och CATO-TCC, omfattar CATO paketet också ett antal stöd och hjälpsystem (listade till höger på bilden) Dessa utgör viktiga bitar i ett komplett trafikstyrnings- och förarstödssystem. CATO LOGGER: Möjlighet att ladda hem loggar för uppföljning.
CATO UPDATER: System för distribution av mjukvaruuppdateringar.
CATO VIEWER: Möjlighet att via Internet kunna följa körningar. Används också för utbildning.
CATO ECO-DRIVER: Ett PC-verktyg för utbildning av förare med fokus på Eco körning och CATO användning.
CATO MONITOR: Realtidsinformation om aktuell CATO användning och systemstatus.
CATO STATISTICS: Statistik avseende användning, status och resultat.
Ytterligare läsning:

CATO-Gods broschyr

CATO-Passagerare broschyr

Eco-driving boosts Swedish heavy-haul efficiency, International Railway Journal 2012

CATO offers energy savings, Railway Gazette International, 2011

Traffic Management of the Future, EurailMag 2010

Ökad punktlighet och minskad energiförbrukning med CATO, Nordisk Infrastruktur 2011