Transrail grundades 1994 och startade sin verksamhet vid årsskiftet 1995/96. Företaget startades när omstruktureringen av järnvägssektorn hade börjat, i Sverige såväl som i övriga Europa. Vår analys av läget var att:

  • nya aktörer skulle behöva råd och stöd från erfarna konsulter
  • gamla aktörer skulle leta efter extern expertis och innovativt stöd för att vidareutveckla affärsverksamhet, drift och system
  • i en öppen och konkurrerande marknad skulle utländska företag vara angelägna att komma in på den svenska marknaden

Idag ser vi att vår vision till stor del har besannats, men att det gått något långsammare än väntat. Vi har funnit många tillfällen att stödja utvecklingen av järnvägar och spårtrafiksystem, i Sverige såväl som i andra länder.

En utgångspunkt har varit att hålla företaget litet och helt oberoende. Därför har vi inriktat oss på att växa av egen kraft i den takt marknaden behöver.