Exempel på omfattningen av våra ingenjörstjänster är:

 • Förstudier av järnvägssystem/järnvägstrafiksystem
 • Kravspecifikationer
 • Rollen som ”The Engineer”, d.v.s. som kundrepresentant vid kundens upphandlingar
 • Trafiksystem/planering/management/tidtabellsplanering
 • Rullande materiel
  • Övergripande fordonsteknik
  • Maskinteknik
  • Elektroteknik
 • Föreskrifter/Standardisering/Homologation
 • Myndighetsgodkännanden/Myndighetsfrågor
 • Dokumentation/Instruktioner för handhavande, underhåll etc
 • Säkerhetsanalyser och säkerhetsinstruktioner/policies
 • Forskning/Utveckling
 • Underhåll/LSC
 • LCC-analyser
 • Transportmodeller
 • Stöd vid offentliga upphandlingar
 • Förvaltning av rullande materiel