We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


Riksrevisionens rapport om tågförseningar
Orsaker, ansvar och åtgärder.  
Trafikverket
Årsredovisningar och sektorsrapporter.  
IVA: Scenarier för järnvägens utveckling fram till 2035
EU-kommissionens WHITE PAPER "European transport policy for 2010: time to decide"