APTA (American Public Transport Association)
Allt om spårburen amerikansk passagerartrafik.

Banedanmark
Information om dansk infrastruktur, planer, projekt m.m. Länkar till operatörer och infrastrukturförvaltare.

Banförvaltningscentralen (RHK)
Banförvaltningcentralen är ett ämbetsverk underställt kommunikationsministeriet. RHK ansvarar för underhållet och utvecklandet av bannätet samt för järnvägstrafikens säkerhet.Rapporter och information om infrastrukturprojekt i Finland.

BCC (British Chamber of Commerce)
BCC:s järnvägspolicy

CENELEC
Europeisk elstandardisering

CENORM (Comité Européen de normalisation)
Europeisk mekanikstandardisering

CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies)

CHARMEC

CIT (Comité international des transport ferroviaires)

Civitas

Department for Transport
Brittisk järnvägspolicy

DJK (Dansk Jernbane-Klub)

DVF (Deutsches Verkehrsforum)

EBA (Eisenbahn-Bundesamt)

EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)

EIA (European Intermodal Association)

EIM (European Rail Infrastructure Managers)

EIRAC (European Intermodal Research Asvisory Council)
Har ingen egen sida, men refereras här med kontaktuppgifter.

Elsäkerhetsverket

ERFA (European Rail Freight Association)

Erik's Rail News
Nyheter från hela världen, sökbart arkiv tillbaka till mars 1997, de senaste pressmeddelandena från över 80 organisationer, och många länkar.

ERRAC (European Rail Research Advisory Council)

ERTMS
Information om ERTMS/ETCS teknik, projekt och användning.

ESC (European Shipper Council)
Pressmeddelanden och länkar till nationella transportråd i Europa.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

EU-direktiv om standarder

Eurailpress
Europeiska nyheter

EuRoMain

European Commission > Transport

European Local Transport Information Service

EUROSTAT >Transport
Transportstatistik för EU.

Federal Railroad Administration

FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)

FIF (Fédération des Industries Ferroviaires)

Finnish Tramway Society
Information om spårvagnar och trådbussar i Finland.

Freightworld
Många länkar.

GART
Riktlinjer, länkar till franska kollektivtrafikmyndigheter.

Hela Resan
Ett heltäckande reseplaneringssystem, resultatet av ett projekt som drivs av RTS (Rese- och Turistindustrin i Sverige) i samarbete mellan rese- och turistnäringen, Rikstrafiken, Turistdelegationen och Samtrafiken i Sverige.Reseplanerare för tåg, buss, flyg och färjor inom Sverige, med länkar till operatörer.

IEC - International Electrotechnical Commission

IHHA (International Heavy Haul Association)

International Railway Journal
Månatlig tidskrift. En del av innehållet finns tillgängligt på webbplatsen.

International Transport Forum
Länkar till statliga och internationella organisationer, transport, miljö, statistik

ISO - International Organisation for Standardisation

ITS (Informationstekniska Standardiseringen)

Jernbaneverket (the Norwegian National Rail Administration)
Network statement, årsrapporter, information om projekt. Pressmeddelanden finns på de norska sidorna.

Järnvag.net
Ideellt driven hemsida med fakta och nyheter om svenska tåg och järnvägar.

Kollektivttrafikakademin
Kollektivtrafikakademin erbjuder kurser och seminarier där senaste nytt från forskningsfronten presenteras, anpassas och implementeras med målet att utveckla kollektivtrafiken i Sverige

Kommunikationsministeriet i Finland

KTH Järnvägsgruppen
Information om publikationer, kurser m.m.

Lagrummet
LAGRUMMET är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.Länkar till alla svenska rättskällor.

LRTA (Light Rail Transit Association)

Maps at Trainspotting Bükkes

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Transportministeriet har integrerats i detta ministerium. Nyheter om riktlinjer och utveckling för järnväg och urban transport i Frankrike.

NTM (Nätverket för transporter och miljön)
Miljölänkar och information om nätverket.

OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires)

Polis
Ett nätverk av europeiska städer och regioner som samarbetar för utvecklingen av innovativ teknik och policies inom lokaltrafik.

Rail Net Europe
Korridor- och landsinformation. Länkar till medlemsorganisationer.

Railnews UK
Nyheter och länkar.

RailServe
Indexerar för närvarande 16 103 resurser i 144 kategorier.

Railway Gazette
Tryckt månatlig tidskrift. En del av innehållet finns tillgängligt på webbplatsen.

Railway Technology
Information om järnvägsprojekt i hela världen, med konferens- och utställningskalender.

Res&Trafik Forum
TrafikForum är Nordens ledande facktidning för persontrafik; busstrafik, spårtrafik och annan kollektivtrafik.Nyheter.

Resplus
Resplus sammanbinder mer än 3000 platser i Sverige med ett gemensamt biljettsystem för tåg, bussar, flyg och färjor. Tillhandahåller tidtabeller för berörda trafikslag.

RFG (Rail Freight Group)

RIA (Railway Industry Association)

SAMNET och SAMRAIL
Nätverk för säkerhetsstyrning och interoperabilitet på järnvägsområdet. Inom EU:s femte ramprogram.

Samtrafiken
Samtrafiken samordnar hela landets kollektivtrafik. Målsättningen är att förenkla för dem som reser kollektivt, genom att underlätta byten mellan olika färdsätt och trafikföretag. Samtrafiken ansvarar bl.a. för Resplus (fd Tågplus), en enhetlig samtrafiktaxa och genomgående biljetter som sammanbinder mer än 3.000 orter i alla kommuner i Sverige.Knyter samman resor med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt från ett 40-tal olika trafikföretag.

SCADPlus: Transport
Sammanfattningar av EU:s transportdirektiv

SEK (Svensk elstandard)

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys)

SIS (Swedish Standards Institute)

SPF (Svenska Privatvagnföreningen)
Presenterar föreningens mål och verksamhet.

Strategic Rail Authority

Svensk kollektivtrafik
Information om medlemsorganisationer, nyheter, projekt, publikationer och statistik.

Svenska Järnvägsklubben
Sveriges största förening för järnvägsintresserade. Forum, svenska länkar till järnvägsindustri såväl som entusiaster, fotografier.

Svenskt Näringsliv (Confederation of Swedish enterprise)
Svenskt Näringsliv arbetar med transport- och infrastrukturfrågor för att förbättra svenska företags konkurrenskraft. Häri ingår Transportrådet (Swedish Shipper's Council).

SWERIG (Swedish Rail Industry Group)
Länkar till SWERIG-medlemmar: tillverkare, byggföretag, konsulter.

T&E (European Federation for Transport and Environment)

TEN-T (Transeuropeiska transportnätverket)
Riktlinjer, finansiering, lagar, åtgärder, projekt, dokumentation

TF (Transportindustriförbundet)
Många länkar till logistik, transportorganisationer och transportforskning.

The European railway server
En stor samling länkar. Lista över europeiskt rullande materiel, bildgalleri.

Trafikstyrelsen

Trailer.se
Nyhetsportal från Förlags AB Albinsson & Sjöberg.

Transguide
Ämnesportal för transport och kommunikation.Databaser om trafik, transport och telematik.

Transport- och energiministeriet (Danmark)
Publikationer, statistik och nyckeltal, nyheter, länkar.

TRV (Trafikverket)
Här finns information om Sveriges infrastruktur för järnväg - riktlinjer, planer, projekt, nyheter m.m.

TTF - Forum för Logistik

Tågoperatörerna
Länkar till medlemsföretag.

UIC (International Union of Railways)

UIC search engine
En utmärkt databas över järnvägslänkar.

UIP (International Union of Private Wagons)

UIRR (Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route)

UITP (Union internationale de transport public)

UK Railways
Lista över tågoperatörer

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
Länkar till alla europeiska transportministerier.

UNIFE (Union des industries ferroviaires européennes)

Urbanrail.net
Tunnelbaneinformation och kartor från hela världen.

UTEK (föreningen Underhållsteknik)
Riksorganisationen för driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård.

VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen)

Verband der Bahnindustrie in Deutschland
Förenar tillverkare av alla slags produkter inom järnvägstrafik.

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

X-Rail
Nyheter och information om europeisk spårtrafik.

Åkatåg
Information för tågresenärer; kartor, nyheter, länkar, m.m.