CATO utvald som Leading Green Innovation av SUSTAINIA

Den 16:e juni 2014 presenterar den skandinaviska tankesmedjan SUSTAINIA en studie av de 100 ledande miljöprodukterna,
som har släppts på en internationell marknad. CATO, med sin spjutspetsteknologi, är bland de utvalda!
Läs mer här (uppslag 66-67)

Transrail till Innotrans

Transrail kommer att vara utställare på Innotrans den 23-26 september 2014. Kom och besök oss vid vår monter!
Vi kommer att finnas i hall 6.2 monter 213a.
Läs mer här

Transrail närvarar vid EED.

Transrail kommer att delta vid Energy Efficient Days i Antwerpen mellan 17-18 juni 2014.

CATO presenteras vid IVA:s högtidssammankomst

När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens höll sin 94:e högtidssammankomst den 25 oktober 2013, var CATO bland de innovationer som akademiens VD Björn O. Nilsson presenterade vid en genomgång av forskningsåret som gått.
Läs mer här

ITS Världskonferens

Cato presentation på ITS Världskonferens i Wien.

CATO på NSB's interna hemsida

Kontakta oss för en kopia av filmen som beskriver denna nya teknologi i produktion.

CATO nu hos Arlanda Express

CATO är nu i produktion hos Arlanda Express mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

CATO artikel i International Railway Journal, Mar 2012

Detaljerad presentation av CATO i drift hos LKAB.

CATO artikel i Railway Gazette, Maj 2011

Presentation av implementationen av CATO hos LKAB.

CATO nu i full drift hos LKAB

CATO har nu tagits i drift hos LKAB. LKAB har en mycket tuff driftsmiljö och stränga krav på upprätthållen produktionstakt vad avser malmtransporterna.

TRMS levererat till TÅGAB

TRMS Transrails's resursstyrnings- och planerings-system har nu tagits i bruk av TÅGAB i Kristinehamn. Systemet är utformat efter moderna principer för planering och styrning av godstrafik, inkluderande trafik, fordon och personal. Systemet inkluderar en anslutning till Trafikverket för uppdatering i realtid av tågdata.