Vår organisation står stark på tre ben:

Transrail är med avsikt ett relativt litet företag, men tillsammans med våra partners är vi stora. Detta är en styrka. Det ger oss flexibilitet att anpassa oss till våra kunders specifika behov, att utnyttja den bästa kunskapen i varje situation samt att tillföra erfarenhet från andra branscher.

Järnvägen är ett komplext system med starka kopplingar mellan dess olika delar och fackområden. Bra lösningar kräver mästare i femkamp eller mer. Vi fokuserar på mästerskap genom:

  • egen djup fackkunskap, systemkompetens och erfarenheter från branschen
  • partnerskap med experter inom de discipliner som behövs för att tillgodose våra uppdragsgivares behov, både då det gäller totalsystem, detaljer och resurser
  • att undvika invanda tankemönster samt
  • att ifrågasätta och ompröva välkända dogmer och beteenden