Vi hjälper dem som

  • kör tåg, transporterar gods eller resande
  • tillverkar eller underhåller fordon och annan järnvägsutrustning
  • bygger eller underhåller järnvägssystem

Vi bistår också myndigheter, ägare och förvaltare av fordon eller spåranläggningar och andra intressenter inom järnvägssektorn.

I begreppet järnväg innefattar vi alla spårburna trafiksystem, d.v.s. järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

Vi arbetar med samspelet mellan teknik, drift, underhåll, ekonomi och marknad.

Vi tillhandahåller råd och strategier på varje nivå, i varje situation.

Vi åtar oss hela projekt eller samarbetar genom våra specialister i andras projekt.

Vi garanterar ett systemperspektiv även när det gäller detaljerna.

Vi utvecklar organisation och arbetssätt inom järnvägssektorn.

Vi utvecklar kundspecifika strategier och lösningar inom IT.

Vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt, i studier för att möjliggöra beslut avseende strategier och investeringar, i planering, upphandlingar och leveransprojekt, i drift och underhåll av system, i problemanalyser och lösningar samt i verksamhetsutveckling.

Vi tillhandahåller oberoende affärs- och ingenjörstjänster inom hela järnvägssektorn, d.v.s. till alla involverade i järnväg, tunnelbana och spårväg.

Vårt primära syfte är att förbättra affärsverksamheten hos våra kunder genom att ge dem förstklassiga konsulttjänster.

Vi fokuserar på att stödja kunderna genom att utveckla deras kompetens, strategier, system och ledning inom områdena marknad, teknik, drift och organisation.

Vår affärsverksamhet är baserad på ett holistiskt arbetssätt där olika kompetensområden samverkar i skapandet av effektiva och attraktiva lösningar.