We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


Våra värderingar är vår främsta drivkraft och basen för våra tjänster:

  • Järnvägen står för många positiva värden. Samhälle och branscher är i förändring, inte minst järnvägen. Transrail är inte i branschen för att kopiera det som varit utan för att göra dess framtid annorlunda och bättre. Vi tar ständigt nya tag för nya bättre tåg!
  • Vi strävar efter att bli en av branschens drivande och ledande aktörer. Vi driver utvecklingscirkeln genom vår kunskap, våra metoder, samverkan och erfarenhetsåterkoppling.
  • Vi utvecklar systematiskt kunskapom järnvägssektorns behov, rådande förutsättningar, de bästa lösningarna och arbetsmetoderna.
  • Grundläggande är att vi gärna delar med oss av våra kunskaper och våra insikter. Kunskapsutveckling och utbildning - inte bara för oss själva - är ledord.
  • Våra värderingar ges också av ledorden oberoende, konfidentialitet, pålitlighet, ärlighet, kreativitet och engagemang.