Modern data- och informationsteknologi öppnar möjligheter för att göra järnvägen mer effektiv. Vi utvecklar IT-lösningar baserade på moderna kunskaper om IT-metoder och -teknik i kombination med god kännedom om de behov järnvägen har. Exempel är datamodeller för analys av teknik, produktion och ekonomi för transportsystem, resursplanering samt styrning av drift och underhåll.

Våra IT-produkter består av såväl generella IT-verktyg som specifika kundlösningar.