Denna sektion av vår hemsida är tänkt att bli något av en "läshörna". Här kommer att finnas material som vi hoppas blir av speciellt intresse; antingen för fördjupat begrundande och analys eller som en källa för var man kan finna annan järnvägsrelaterad information.

  • I Transrail Papers har vi gjort några officiella publikationer tillgängliga, Transrails källor eller dokument i vilka Transrail medverkat.
  • Externa Papers är ett urval av järnvägsrelaterade publikationer som vi har kommit över och som vi tror är av mer generellt värde inom järnvägssektorn.
  • Länkar som är tänkta att vara en hjälp för att nå webbsidor; antingen direkt eller indirekt via andra järnvägsportaler.

Här kan man också läsa om och beställa boken Resa i design som Transrail har varit med och givit ut.