We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2013

Projektledning Citybanan i
Klient: Trafikverket 2010-2013
Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar i
Klient: Faiveley Transport Nordic Landskrona 2010-2013
Haveriutredning. i
Klient: SLL Trafikförvaltningen 2013

2009

Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009
Projektledning Höghastighetsprov i
Klient: Botniabanan 2008-2010

2008

Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
View installation i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Underhåll av OBAS fordon i
Klient: Ofotbanen AS 2007-2008

2007

Underhåll av arbetsfordon i
Klient: Tågia AB 2007

2006

Teknisk anbudskoordinator fordonssystem i
Klient: Bombardier Transportation 2005-2006
Tågdata i
Klient: Banverket 2005-2006
Tågia projektutbildning i
Klient: Tågia 2006

2005

Anbud för drift av SL pendeltågstrafik i
Klient: Keolis SA 2005-2006
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens Järnvägar 2003-2005
Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005
Underhållsdokumentation för X40 i
Klient: Alstom Transport 2003-2005

2004

Arlanda Express Settlement Agreement. i project page
Klient: A-Train 2002-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2003-2004
System för fordonsbesiktningar i project page
Klient: SJ 2003-2004

2003

Omdesignande av noskon i project page
Klient: A-Train 2002-2003
Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003

2002

Leverans av Arlanda Express fordon (X3) i project page
Klient: A-Train 1997-2002

2001

Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40. i project page
Klient: Alstom Transport 2001-2005
 Projektledning Citybanan
Projektledning vid bygget av Citybanan.
 Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar
Projektledning för leverans av dörrar, rörliga fotsteg samt IT nätverkslösning med videoövervakning och passagerarinformation. Ingår i teknisk upprustning och modernisering av 101 vagnar.
 Haveriutredning.
Haveriutredning av Saltsjöbads-olyckan i januari 2013.
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Projektledning Höghastighetsprov
Projektledning av höghastighetsprov för att verifiera järnvägsfunktionen på Botniabanan (275 km/tim). Framtagning av förutsättningar och specifikationer, avtal och inköp, genomförande av prov, samt rapportering
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 View installation
Installation av utrustning för automatisk hjulprofil- och beläggtjockleksmätning i depån i Bro samt datateknisk anpassning till Euromaints interna datanätverk
 Underhåll av OBAS fordon
Projektledning och underhållsplanering av Ofotbanans fordonspark inkl framtagning av underhållsdokumentation.
 Underhåll av arbetsfordon
Underhållsplanering vad gäller arbetsfordon som normalt underhålls av Tågia.
 Teknisk anbudskoordinator fordonssystem
Anbudskoordinering för Bombardiers avdelning för system engineering. Under uppdragets löptid framställdes anbud för Rom linje C, Flytoget mellanvagnar, Budapest Metro och Iran metros.
 Tågdata
Marknadsanalys och klassificering av europeiska järnvägsfordon för persontrafik, speciellt beträffande höghastighetståg. Sammanställning av typiska tekniska data för fordonstyperna, bl.a. med avseende på trafiksimuleringar.
 Tågia projektutbildning
Projektledningsutbildning som genomfördes specifikt för Tågia. Arbetet inkluderade utarbetade av en specifik projekthandbok för Tågia.
 Anbud för drift av SL pendeltågstrafik
Projektledning vid utarbetandet av Keolis anbud på SL:s pendeltågstrafik perioden 2006-2011, omfattande trafiktjänst inkl. fordonsunderhåll och stationstjänst. Transrail ansvarade dessutom för delprojekt fordonsunderhåll och medverkade i flertalet arbetsområden.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i den offentliga upphandlingen ("Lou"), utvärdering och kontraktering av den tekniska administrationen av vagnsparken. Uppföljning av arbetet för att upprätta en vagnsparksenhet, samt ytterligare affärsprocessanalyser.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Underhållsdokumentation för X40
Underhållsdokumentation för nya regionala tåg (X40) till SJ AB (Sverige). Uppdraget inkluderar projektledningsassistans, assistans i kundrelationer, granskning av dokumentation före leverans och slutligen, översättning av dokumentation till svenska.
 Arlanda Express Settlement Agreement.
Handläggning av nollställningsprogram på Arlanda Express fordon enligt Settlement Agreement för avslut av Alstoms fordonsleverans. Programmet gällde leverantörens (Alstom) genomförande av en serie tekniska åtgärder på fordonen.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i ASJ:s offentliga upphandling av tungt fordonsunderhåll, utvärdering och kontraktering. Utöver detta etablering av underhållsprogram, analys av materialåtgång och sammanställning samt skapande av underhållsdokumentation.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Organisatorisk analys och upprättande av en fordonspool med avsikten att hyra ut fordon till operatörer. Fordonsövertagande från SJ AB, hyresleverantörer för operatörer, initial teknisk administration av fordonsflottan.
 System för fordonsbesiktningar
Utveckling av ett system för statusen av fordonsinspektioner före/efter hyresperioder. Göra inspektionerna när fordonen togs över av ASJ från SJ AB.
 Omdesignande av noskon
Redan vid konstruktionsgranskningen framförde A-Train (Arlanda Express) sin tvekan till utformningen av X3-fordonens noskon. Driften visade senare att en ny konstruktion behövdes. Modifikationen av en existerande utformning skulle bli svår och Transrail anförtroddes uppgiften att leda detta arbete på uppdrag av A-train.
 Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem
Arbetesinsatsen omfattade signalsystemet avseende förnyelsen av Linje 2 på Bukarests tunnelbana, inklusive leverans av ett trafikkontrollcenter, förarhyttdisplayer och spårsidoutrustning.
 Leverans av Arlanda Express fordon (X3)
Under 1993 anlitade A-Train Transrail för att assistera i kundhandläggande av GEC-Ahlstom (Alstom)-leveransen av Arlanda Express pendeltåg. Granskande utförande, tillverkning och projektplan Transrails personal också övervakade tillverkningen och typ/uppdrag test???? och identifierade och övervakade före trafikstart nödvändiga modifikationer av tågen.
 Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40.
Genomförande av process för myndighetsgodkännande av SJ´s nya dubbeldäckade regionaltåg X40. Upprättande av dokumentation med alla myndighetskrav, iordningställa dokumentationsprocessen och assistera leverantören att uppfylla kraven.