2014

EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken. i
Klient: EU 2011-2014
Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll i
Klient: Sporveien Oslo 2013
CATO Undersökning för Vattenfall i
Klient: Vattenfall 2013-2014
Spårväg City i
Klient: Nobina 2013-2014

2013

Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar i
Klient: Faiveley Transport Nordic Landskrona 2010-2013
Haveriutredning. i
Klient: SLL Trafikförvaltningen 2013
Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys. i
Klient: Green Cargo 2012
Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. i
Klient: Göteborgs spårvägar 2012
Värdering av tåg och fordon i
Klient: SEB 2013
Förstudie för LKAB i
Klient: LKAB 2011
Projektledning Citybanan i
Klient: Trafikverket 2010-2013

2012

Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012
Fälttester med CATO på stålpendeln. i
Klient: Green Cargo 2011
Förstudie Lean. i
Klient: Sporveien Oslo 2012
C30 anbud i
Klient: Stadler Rail 2012

2011

CATO på Arlanda Express i
Klient: Arlanda Express 2010-2011
Fortsatt provdrift CATO Malmbanan i
Klient: LKAB, Trafikverket 2010-2011
Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas i
Klient: LKAB 2010-2011
Utredning för Trafikverket TRV i
Klient: Trafikverket 2010
Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg. i
Klient: Trafikverket 2010
STEG-CATO fält-test i
Klient: Trafikverket 2008
Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU i
Klient: Trafikverket 2006-2011

2010

Förutsägbar adhesion tunga tåg i
Klient: Trafikverket 2010
CATO - energioptimerad tågstyrning i
Klient: Trafikverket/LKAB 2009-2010
Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd i
Klient: SJ 2010
Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis i
Klient: Green Cargo 2010
Utredning av urspårat Rc-lok i
Klient: Statens haverikommission 2008-2010
Tredjepartsbedömning av spårvagnskollision i
Klient: Skyss, Bergen 2010
Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS i
Klient: TÅGAB, Peterson Rail 2010

2009

Railenergy i
Klient: Banverket 2006-2009
Projektledning Höghastighetsprov i
Klient: Botniabanan 2008-2010
Utredning av urspårat X2000-tåg i
Klient: Statens haverikommission 2007-2009
Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009
Stöd för förfrågningsunderlag vid upphandling av T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009
Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009

2008

Skånetrafikens verkstäder i
Klient: Skånetrafiken 2008
Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Simulator för utbildning i Chile. Förstudie i
Klient: Maestranza Central Ltda (Chile) 2007-2008
Tågvågsystem till Iran i
Klient: Amtab 2007-2008
View installation i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Underhåll av OBAS fordon i
Klient: Ofotbanen AS 2007-2008
Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Teknisk Controller i
Klient: Veolia Transport 2006-2008
Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg i
Klient: Banverket 2008
Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution i
Klient: Jeppesen Systems AB 2008
STEG-CATO Malmbanan: förstudie i
Klient: Banverket 2008

2007

Kapacitet till och från den nya pendeltågsdepån i Södertälje i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie i
Klient: Arlanda Express 2007
Kapacitetsstudier Roslagsbanan i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Åtgärdsplan för Mälardalen ("Marshallplanen") i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2006-2007
Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007
Olycksutredning i Nyköbing F i
Klient: DSB Sikkerhet 2007
Underhåll av arbetsfordon i
Klient: Tågia AB 2007
Effektivisering av turlistor och gruppnycklar i
Klient: DSB Sverige 2007
Idéstudie Terminalhantering Stockholm C - Hagalund i
Klient: Banverket 2007
Stopplatser och avgångsrutiner, Stockholm C i
Klient: Banverket 2007
Norrström-Söderström i
Klient: Banverket 2007
Trafikala konsekvenser av Projektet Tegelbacken i
Klient: Banverket 2006-2007
Vissa kostnadsjämförelser mellan olika alternativa anslutningar till/från Södertäljedepån i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2007
Utredning av trafikala konsekvenser av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta i
Klient: Mentra Block 2007

2006

Reduceringsplaner hösten 2006 och vintern 2006/2007 i
Klient: Stockholmståg 2006
Trafikering av Nynäsbanan i
Klient: Nynäshamns kommun 2006
Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg i
Klient: Banverket 2006
Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
Teknisk anbudskoordinator fordonssystem i
Klient: Bombardier Transportation 2005-2006
Tågdata i
Klient: Banverket 2005-2006
Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB i
Klient: Danska statsbanan 2006
Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien. i
Klient: ÅF Infrateknik 2006
Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll i
Klient: Stockholmståg 2006
Tågia projektutbildning i
Klient: Tågia 2006
Passagerarflöden och uppehållstider för X12
Klient: Västtrafik 2006
Tåg i tid i
Klient: Banverket och SL 2006
Fordonsrelaterade trafikstörningar i
Klient: Banverket 2006
CATO fältprov, systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket, LKAB 2004-2006
Rule Book and Safety Test Instructions
Klient: Vectus 2006

2005

Anbud för drift av SL pendeltågstrafik i
Klient: Keolis SA 2005-2006
Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB) i
Klient: Keolis SA 2005
Marknadsanalys järnvägsfordon i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2005
Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005
Uppsala C i
Klient: Upplands Lokaltrafik 2005
Järnvägsstandardisering
Klient: Banverket 2005
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens Järnvägar 2003-2005
Underhållsdokumentation för X60 i
Klient: Alstom Transport 2004-2005
Underhållsdokumentation för X40 i
Klient: Alstom Transport 2003-2005
PM om trafikupphandling i
Klient: Skånetrafiken 2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Produktionsteknisk analys av X60 underhåll i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2004
Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2003-2004
System för fordonsbesiktningar i project page
Klient: SJ 2003-2004
Arlanda Express Settlement Agreement. i project page
Klient: A-Train 2002-2004

2003

Omdesignande av noskon i project page
Klient: A-Train 2002-2003
Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003
Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003
Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet) i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003
Analys av Rail Combi produktion i project page
Klient: Rail Combi AB 2003
Utbildning Eskisehir i
Klient: Bombardier Transportation 2003
Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem i project page
Klient: Bombardier Transportation 2001-2003

2002

Leverans av Arlanda Express fordon (X3) i project page
Klient: A-Train 1997-2002
CATO systemkravspecifikation i project page
Klient: Banverket 2002-2002
Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL) i
Klient: Alstom Transport 2001-2002
Godstrafikens operativa kostnader i
Klient: Banverket 2001-2002
PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik i project page
Klient: Tågkompaniet 1999-2002
System för bearbetning av driftstatistik i project page
Klient: A-Train 1999-2002
Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden i project page
Klient: Mantena AS (Norge)

2001

Modeller för beräkning av tomtransporter i project page
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 2000-2001
Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2001
Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2001
Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40. i project page
Klient: Alstom Transport 2001-2005
Fordonsunderhållstjänster i Sverige i
Klient: Siemens AB 2001

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000
Datorstödd körning av tåg (CATO) i project page
Klient: Banverket 1998-2000
Verkstadshandbok för A-Train i project page
Klient: A-Train 1999-2000
Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm i
Klient: Södertälje och Gnesta kommuner 2000
Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2000
Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40) i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping i
Klient: Alstom Transport 1999-2000
Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi i
Klient: Skånetrafiken 2000
Programsystem för löneberäkning i
Klient: Tågkompaniet 2000

1999

Resa i Design i
Klient: Kommunikationsforskningsberedningen via TFK 1997-1999
Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen i
Klient: Banverket 1998-1999
Vidareutveckling av BVF 504: ”Spårgående fordon, typmedgivande, spårmedgivande och dispens” i
Klient: Banverket 1999
Projektledning för anskaffningsprojekt X40 i
Klient: Statens Järnvägar / SL 1999
IT strategi för Citypendeln i
Klient: Citypendeln (Via GTI – BK-tåg – Go Ahead Group) 1999
Utvärdering av den svenska marknaden för Railway Rolling Stock Services
Klient: Alstom 1999
Anbud avseende trafik på Västkustbanan i
Klient: Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group 1998-1999
Godstransporter mellan Sverige och övriga Europa i
Klient: Transnord 1998-1999
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”). i
Klient: SJ 1999
Underhållsdokumentation för fordonen vid Banverket Produktion i
Klient: Banverket Produktion 1999
Seminarier om EU-direktiv i
Klient: Banverket 1999

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998
Produktionsledningssystem för Hagalund i
Klient: SJ 1998
Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 1998
Vision för spårvägssystemet i Göteborg i
Klient: Traffic Office, Gothenburg, Sweden 1998
Jämförelser TSDA - STAN i
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 1998
Klassificering av varugrupper i
Klient: Statens Institut för Kommunikationsanalyser (SIKA) 1998
No title
Klient: SJ Teknikdivision 1998
Koncept för posttåg i
Klient: SJ Teknikdivision 1998

1997

Idéstudie för Tåg i Bergslagen i
Klient: Intresseföreningen Bergslagen 1997
BV organisation i fordonsärenden i
Klient: Banverket 1997
Estonian Railway Regulatory Standards i
Klient: Swederail 1997
Eurotrains II i
Klient: Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1997
LCC-studie i
Klient: Fiat Ferroviaria SpA, Italien 1997

1996

Cargo System 2000 i
Klient: SJ 1993-1996
Eurotrains i project page
Klient: The Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1994-1996
Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
Strategi i järnvägsfrågor för Trafikhuvdmännen (THM) i
Klient: SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen) 1996
Affärsplan i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
Specifikationerna för ERTMS i
Klient: ERRI (European Railway Research Institute), Holland 1996
Eurotunnels skytteltåg i
Klient: Eurotunnel, England 1996
Underhåll av rullande materiel vid Köpenhamns Minimetro i
Klient: Carl Bro, Köpenhamn
 EU-samarbetsprojekt för ökad effektivitet inom järnvägstrafiken.
OnTime-projektet syftar till att öka kapaciteten för järnvägen genom att reducera förseningar och öka genomflödet i spårtrafiken.
 Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll
Assistans vid uppstarten av Lean management för underhållsavdelningen vid Oslo tunnelbana och spårvägar (Sporveien Oslo).
 CATO Undersökning för Vattenfall
Undersökning av möjligheten att införa CATO som stödsystem för förarna vid Vattenfalls gruvjärnväg i Cottbus, Tyskland.
 Spårväg City
Stöd i anbudsarbetet för trafikupphandling Spårväg City.
 Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar
Projektledning för leverans av dörrar, rörliga fotsteg samt IT nätverkslösning med videoövervakning och passagerarinformation. Ingår i teknisk upprustning och modernisering av 101 vagnar.
 Haveriutredning.
Haveriutredning av Saltsjöbads-olyckan i januari 2013.
 Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys.
Fälttest av dieselförbrukning och gångmotstånd på lok samt besparingsanalys på linjen mellan Vännäs-Storuman.
 Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar.
Kvalitetsgranskning av underlag inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. Bidra till ett lyckat genomförande av anskaffningen genom att genomföra en oberoende kvalitetsgranskning av anbudsförfrågan och upplägg inklusive bakgrundsmaterial.
 Värdering av tåg och fordon
Bedömning av ändringar i värdet av olika svenska EMU:s (Electric Multiple Unit)under deras återstående, förväntade livslängd.
 Förstudie för LKAB
Förstudie för LKAB Malmtrafik's nya planeringssystem. Verksamhets- och lönsamhetsanalys.
 Projektledning Citybanan
Projektledning vid bygget av Citybanan.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Fälttester med CATO på stålpendeln.
En nytto-analys har genomförts på stålpendeln med GPS-loggade körningar som har använts för att beräkna energivinster med CATO.
 Förstudie Lean.
En förstudie av införandet av Lean (management process) för Oslo Metro och Oslo Spårvägar.
 C30 anbud
Stöd i anbudsarbetet för kontrakt på den nya generationen tunnelbanevagnar Stockholm.
 CATO på Arlanda Express
Installation av CATO på alla sju Arlanda Express-tåg under våren 2011.
 Fortsatt provdrift CATO Malmbanan
Fortsatt utveckling och provdrift av CATO vid LKAB och Trafikverket på Malmbanan.
 Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas
Förstudie om hur LKAB/MTAB kan få nytta av och utnyttja mer flexibilitet i tågplaneringsprocessen.
 Utredning för Trafikverket TRV
Analys och utredning för effektivt underhåll av fordon.
 Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg.
Detta projekt var en del av ett svenskt forskningsprogram: Gröna Tåget. I projektet ingick en inventering av alla nationella och internationella standarder och krav som hade bäring på designen av svenska höghastighets-tåg.
 STEG-CATO fält-test
Test av CATO uppkopplad mot Trafikverkets TMS-prototyp STEG. Detta var det första kompletta fälttestet av CATO, fullt integrerat i lok och kommunicerande med STEG för att ta fram målpunkter och optimala mötesplatser.
 Konsultverksamhet vid samarbetsprojekt med EU
Underkonsult till dåvarande Banverket vid ett samarbetsprojekt med EU för att minska utsläpp och energiåtgång vid tågtrafik inom unionen.
 Förutsägbar adhesion tunga tåg
Framtagande av teori, modell samt mjukvara för förutsägande av adhesion för tunga tåg.
 CATO - energioptimerad tågstyrning
FUD-projekt för att implementera CATO vid DLC i Boden och vid 2 lok hos LKAB för provdrift på Malmbanan. CATO knyts ihop med Trafikverkets planeringssystem STEG och får därmed realtidsinformation om den aktuella tidtabellen. Tidtabell omvandlas till målpunkter för tåg som används för att optimera hastigheten så att tåg dels exakt följer tidtabell och dels kör energioptimalt.
 Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd
Framtagande av ny rutin för skadehantering hos division Fordon, samt framtagande av ett verktyg för stöd av denna.
 Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis
Underhåll av Green Cargo:s optimeringssystem Vadis för styrning av vagnar för vagnslasttrafiken.
 Utredning av urspårat Rc-lok
Olycksutredning av brusten hjulring vid urspåring med Rc6 1348 i 160 km/h med resandetåg.
 Tredjepartsbedömning av spårvagnskollision
Tredjepartsbedömning av en spårvagnskollision i Bergen i Norge inklusive förslag till åtgärder för att minska riskerna i framtiden.
 Utveckling av trafikplaneringssystemet TRMS
Utveckling och försäljning av trafikplaneringssystemet TRMS, innehållande funktioner för planering och uppföljning av trafik, fordon och personal.
 Railenergy
I Railenergy, ett FUD-projekt inom EUs utvecklingsprogarm, har Transrail anlitats för att leda ett delprojekt avseende energieffektiv tågdrift. Delprojektet omfattar enrergieffektiv tågföring och tidtabellsläggning m.h.t. energieffektivitet.
 Projektledning Höghastighetsprov
Projektledning av höghastighetsprov för att verifiera järnvägsfunktionen på Botniabanan (275 km/tim). Framtagning av förutsättningar och specifikationer, avtal och inköp, genomförande av prov, samt rapportering
 Utredning av urspårat X2000-tåg
Teknisk analys och utredning i samband med urspåring av X2000 tåg.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Stöd för förfrågningsunderlag vid upphandling av T-banefordon
Stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag vid upphandling av tunnelbanevagn C30.
 Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon
Beslutsunderlag och förslag avseende fordonskoncept, migrationsplan, verkstadsresurser/depå och trafikeringsmönster för nytt fordon, C30.
 Skånetrafikens verkstäder
På Skånetrafikens uppdrag skall Jernhusen bygga nya depåer och verkstäder i Helsingborg och Malmö för underhåll av Pågatåg och Öresundståg. Speciellt skall verkstäder uppföras för underhåll av Skånetrafikens nya Pågaståg typ X61. Transrail fick i uppdrag att driva Skånetrafikens aspekter på de nya anläggningarna. Detta har omfattat utarbetande av underlag avseende underhållsbehov i perspektiv 2020 samt synpunkter på utformning av depåer och verkstäder samt verkstadsutrustning.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Simulator för utbildning i Chile. Förstudie
Analys av potentialrn för kostnadsminskningar och kvalitetsförbättringar vid förarutbildning med stöd av en förarsimulator
 Tågvågsystem till Iran
Utveckling av grafiskt användargränssnitt samt programmeringsstöd vid konvertering/modernisering av beräkningsdelar i Amtab vågsystem.
 View installation
Installation av utrustning för automatisk hjulprofil- och beläggtjockleksmätning i depån i Bro samt datateknisk anpassning till Euromaints interna datanätverk
 Underhåll av OBAS fordon
Projektledning och underhållsplanering av Ofotbanans fordonspark inkl framtagning av underhållsdokumentation.
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Teknisk Controller
Heltidsengagemang somTeknisk Controller vid Veolia Transports säkerhets- och teknikavdelning i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att underhållet av fordonen på Stockholms tunnelbana och lokalbanor (spårvagn, lokaltåg) sköts av Tågia, som är Veolias's undehållsleverantör. I arbetet ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter m.a.p. detta ansvar.
 Studier av kapacitet, problem, åtgärder och effekter i och runt Hallsberg
Inventering och analys av tidigare utförda studier avseende kapacitetsbrister och åtgärdsförslag i och runt Hallsberg
 Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution
Expertstöd i samband med införande av automatisk lagernivåstyrning för tomvagnar vid Green Cargo.
 STEG-CATO Malmbanan: förstudie
Analys av förutsättningar för att införa elektronisk graf för tågstyrning och optimering av hastighetsprofiler på Malmbanan.
 Kapacitet till och från den nya pendeltågsdepån i Södertälje
Analyser av hur kapaciteten påverkas av olika anslutningar till depån.
 Strategisk utredning för pendeltågstrafiken i Stockholm, bland annat avseende punktlighet
Analys och förslag till trafik med goda förutsättningar att bedrivas med god kvalitet, vid behov föreslå kompletterande trafik, analysera omvärldsfaktorer som kan påverka pendeltågstrafiken m.m.
 Energisparprogram för Arlanda Express. Förstudie
Analys av potential för energibesparing i Arlanda Express tågdrift, omfattande körning, hjälpkraft och luftkonditionering/värme.
 Kapacitetsstudier Roslagsbanan
Utredning av möjligheten att bedriva 10-minuterstrafik i olika varianter på Roslagsbanan. Analys av tidigare gjord idéstudie avseende styv 15-minuterstrafik på samma banan.
 Åtgärdsplan för Mälardalen ("Marshallplanen")
Bistånd till SL i ett arbete med att bland annat förslag till tidtabellsåtgärder på Mälarbanan och i Gnestatrafiken.
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Olycksutredning i Nyköbing F
Analys av olycksförlopp vid en sammanstötyning vid växling i Nyköbing F.
 Underhåll av arbetsfordon
Underhållsplanering vad gäller arbetsfordon som normalt underhålls av Tågia.
 Effektivisering av turlistor och gruppnycklar
Effektivisering av turlistor och gruppnycklar för tågvärdarna inom DSB Sverige.
 Idéstudie Terminalhantering Stockholm C - Hagalund
Utredning av möjligheterna till och konsekvenserna av förändrad hantering av lastning, lossning etc av persontåg i Stockholm.
 Stopplatser och avgångsrutiner, Stockholm C
Förändring av stopplatserna på del av Stockholm C för att åstadkomma bättre kapacitet, samt åtgärder med att förbättra avgångskvaliteten.
 Norrström-Söderström
Delprojektledning för trafikdelen i idéstudie kring möjligheter till och konsekvenser av att byta ut broarna mellan Stockholm C och Stockholms Södra efter att Citybanan tagits i bruk
 Trafikala konsekvenser av Projektet Tegelbacken
Framtagande av trafikala konsekvenser som en följd av de pågående arbetena på Tegelbacken.
 Vissa kostnadsjämförelser mellan olika alternativa anslutningar till/från Södertäljedepån
Jämförelser mellan olika produktionskostnader och samhällsekonomiska kostnader och nyttor mellan två olika alternativa spåranslutningar till och från Södertäljedepån.
 Utredning av trafikala konsekvenser av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta
Utredningen redovisar konsekvenser i form av tidsvinster, kapacitetsvinster, driftsäkerhet och trafiksäkerhet av att eventuellt slopa plankorsningen i Knivsta.
 Reduceringsplaner hösten 2006 och vintern 2006/2007
Framtagande av reduceringsplaner för pendeltågstrafiken, vilka skulle kunna användas under hösten 2006 och vintern 2006/2007 om behov fanns.
 Trafikering av Nynäsbanan
Studie avseende delvis ändrad trafikering på Nynäsbanan
 Företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg
Utarbetande av en företagsekonomisk kalkyl för framtida höghastighetståg (250-320 km/h) på Ostlänken och Götalandsbanan. Arbetet utfördes som en del i Banverkets utredning om framtida svensk persontågstrafik i höga hastigheter. I arbete ingick bl.a. bedömningar av framtida priser på lämpliga höghastighetståg och kostnaderna för fordonsunderhållet.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Teknisk anbudskoordinator fordonssystem
Anbudskoordinering för Bombardiers avdelning för system engineering. Under uppdragets löptid framställdes anbud för Rom linje C, Flytoget mellanvagnar, Budapest Metro och Iran metros.
 Tågdata
Marknadsanalys och klassificering av europeiska järnvägsfordon för persontrafik, speciellt beträffande höghastighetståg. Sammanställning av typiska tekniska data för fordonstyperna, bl.a. med avseende på trafiksimuleringar.
 Gruppnyckel DSB Tågvärdsbolaget AB
Utarbetande av preliminära gruppnycklar för tågvärdarna utifrån i grunden andra förutsättningar än tidigare.
 Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien.
Utredning i Serbien (som underkonsult åt ÅF) gällande alla typer av serbiska järnvägsfordon och deras användbarhet och underhåll. Uppdraget omfattade också förslag till förbättringar för ökad tillgänglighet, lönsamhet och användbarhet.
 Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll
Systemrevision (säkerhetsrevision) avseende EM underhåll av fordonen i SLs pendeltågstrafik.
 Tågia projektutbildning
Projektledningsutbildning som genomfördes specifikt för Tågia. Arbetet inkluderade utarbetade av en specifik projekthandbok för Tågia.
 Passagerarflöden och uppehållstider för X12
No description
 Tåg i tid
Transrail genomförde en studie och analys av varför tågtrafikens tillförlitlighet inte ökat i någon signifikant mån de senaste åren. Ett förslag till arbetsprocess och verktyg för att analysera förbättra punktligheten utarbetades med förslag till ett utvecklingsprojekt.
 Fordonsrelaterade trafikstörningar
Fordonsrelaterade trafikstörningar har ökat markant om man jämför det ackumulerade utfallet för månaderna januari – augusti 2005 med samma period 2006. Uppdraget omfattade en utredning av orsakerna till detta.
 CATO fältprov, systemkravspecifikation
CATO, ett utvecklings- och forskningsprojekt finansierat av kunder och Transrail, är avsett att optimera körning av tåg, för att reducera driftskostnader och öka linjekapacitet. Genom att analysera hela trafiksituationen ges förarna information om hur de bäst kör sina tåg. Fälttester görs nu för att verifiera och uppdatera systemkravsspecifikationerna.
 Rule Book and Safety Test Instructions
No description
 Anbud för drift av SL pendeltågstrafik
Projektledning vid utarbetandet av Keolis anbud på SL:s pendeltågstrafik perioden 2006-2011, omfattande trafiktjänst inkl. fordonsunderhåll och stationstjänst. Transrail ansvarade dessutom för delprojekt fordonsunderhåll och medverkade i flertalet arbetsområden.
 Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB)
Medverkan i Keolis anbud på trafikentreprenaden TiB.
 Marknadsanalys järnvägsfordon
Marknadsanalys av nuvarande och framtida marknad för järnvägsfordon. Bedömning av faktorer som påverkar svensk fordonsmarknad, speciellt m a p Statens järnvägars uppgift att tillhandahålla fordon till av staten upphandlad trafik. Bedömning av olika delmarknaders storlek, främst m a p hastighet, och när de väntas uppstå i tiden samt analys av nya och befintliga banors kapacitet ur hastighetssynpunkt.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Uppsala C
Analys av den planerade framtida utformningen av spårområdet vid Uppsala C och huruvida detta kan förväntas klara trafiken på 20 – 30 års sikt.
 Järnvägsstandardisering
No description
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i den offentliga upphandlingen ("Lou"), utvärdering och kontraktering av den tekniska administrationen av vagnsparken. Uppföljning av arbetet för att upprätta en vagnsparksenhet, samt ytterligare affärsprocessanalyser.
 Underhållsdokumentation för X60
Underhållsdokumentation för de nya pendeltågen (X60) till SL (Sverige). Uppdraget inkluderar översättning av dokumentationen till svenska.
 Underhållsdokumentation för X40
Underhållsdokumentation för nya regionala tåg (X40) till SJ AB (Sverige). Uppdraget inkluderar projektledningsassistans, assistans i kundrelationer, granskning av dokumentation före leverans och slutligen, översättning av dokumentation till svenska.
 PM om trafikupphandling
PM om trafikupphandlingar inom kollektivtrafikområdet.
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i ASJ:s offentliga upphandling av tungt fordonsunderhåll, utvärdering och kontraktering. Utöver detta etablering av underhållsprogram, analys av materialåtgång och sammanställning samt skapande av underhållsdokumentation.
 Produktionsteknisk analys av X60 underhåll
SL ersätter gamla pendeltåg med en ny X60-typ från Alstom, vilket kräver nya system för underhåll och drift. Parallellt tas en ny depå i bruk. Analyserna identifierar hur man ska köra och organisera underhållssystemet när det gäller pendeltågsservicen, inklusive nödvändiga investeringar och andra åtgärder.
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Organisatorisk analys och upprättande av en fordonspool med avsikten att hyra ut fordon till operatörer. Fordonsövertagande från SJ AB, hyresleverantörer för operatörer, initial teknisk administration av fordonsflottan.
 System för fordonsbesiktningar
Utveckling av ett system för statusen av fordonsinspektioner före/efter hyresperioder. Göra inspektionerna när fordonen togs över av ASJ från SJ AB.
 Arlanda Express Settlement Agreement.
Handläggning av nollställningsprogram på Arlanda Express fordon enligt Settlement Agreement för avslut av Alstoms fordonsleverans. Programmet gällde leverantörens (Alstom) genomförande av en serie tekniska åtgärder på fordonen.
 Omdesignande av noskon
Redan vid konstruktionsgranskningen framförde A-Train (Arlanda Express) sin tvekan till utformningen av X3-fordonens noskon. Driften visade senare att en ny konstruktion behövdes. Modifikationen av en existerande utformning skulle bli svår och Transrail anförtroddes uppgiften att leda detta arbete på uppdrag av A-train.
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Systemutveckling och konstruktion av Eskisehir Spårväg (Turkiet)
Systemutveckling av Eskisehirs spårvagn i Turkiet, inklusive integration med andra transport-services, linjer, systemutförande, säkerhetsaspekter, normal och avbruten trafik. Det sörjde för hög nivå systemutvecklingskrav och stöd för samhällets godkännande av systemparametrar.
 Analys av Rail Combi produktion
Rail Combi (idag CargoNet), den största kombioperatören i Sverige, önskade ändra sitt järnvägsproduktionssystem. Transrail analyserade planerad tågdragning och vagnomlopp, inverkan på vagnsflottan och kilometerproduktion. Detta löstes framgångsrikt genom att använda Transrails TSDA-verktyg med nya programrutiner för att minimera körning med tomma vagnar.
 Utbildning Eskisehir
Som en följd av tidigare arbete med systemutveckling av de nya Eskisehir spårvagnarna (Turkiet) uppdrogs åt Transrail av leverantören (Bombardier Transportation) att utveckla en kurs för systemträning av förarpersonalen.
 Projektledning och systemintegration för nytt signalsystem
Arbetesinsatsen omfattade signalsystemet avseende förnyelsen av Linje 2 på Bukarests tunnelbana, inklusive leverans av ett trafikkontrollcenter, förarhyttdisplayer och spårsidoutrustning.
 Leverans av Arlanda Express fordon (X3)
Under 1993 anlitade A-Train Transrail för att assistera i kundhandläggande av GEC-Ahlstom (Alstom)-leveransen av Arlanda Express pendeltåg. Granskande utförande, tillverkning och projektplan Transrails personal också övervakade tillverkningen och typ/uppdrag test???? och identifierade och övervakade före trafikstart nödvändiga modifikationer av tågen.
 CATO systemkravspecifikation
Förstudie och utveckling av en systemkravspecifikation för CATO (Computer Aided Train Operation - datorstödd körning av tåg). Arbetet utförs som ett FUD-projekt med finansiering från BV och Transrail, sedemera även MTAB.
 Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Alstom kontrakterade Transrail som stöd i den framgångsrika offerten på en ny generation pendeltåg i Stockholm. Stöd i strategiska frågor, lokala förhållanden, delförslag av den tekniska offerten, översättning av offerten och i förhandlingar.
 Godstrafikens operativa kostnader
Analys av och utarbetande av en modell för beräkning av de operativa kostnaderna för strategiska studier av godstrafik på järnväg. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 PC-program för planering och styrning av fordons- och personalresurser inom Tågkompaniets Norrlandstrafik
Utveckling och leverans av ett IT-verktyg för planering och ledning av fordon och personal för Tågkompaniets Norrlandstrafik. Detta programsystem säljs nu som programprodukt från Transrail InfoSys.
 System för bearbetning av driftstatistik
Under de första årens drift av Arlanda Express, drev Transrail ett program avseende höjning av fordonens driftsäkerhet. Information om orsaker till trafik- och fordonsstörningar från förare, transportledning och verkstad sammanställdes i en databas. Denna möjliggjorde analyser av driftstöringar hos tågen och deras delsystem, trafikkonsekvenser och agerande när det gäller underhåll. Med ett åtgärdsprogram kunde punktligheten i trafiken ökas avsevärt.
 Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden
Mantena önskade utvidga sin affärsverksamhet till Sverige. De önskade information om deras potentiella kunder och få en bättre kännedom om marknaden inklusive möjliga strategier för en svensk etablering. Vidare önskades tidig information om kommande upphandlingar av underhåll.
 Modeller för beräkning av tomtransporter
Utarbetande av modeller för beräkning av tomkörningar (landsväg, järnväg, sjöfart) i samband med godstransportanalyser. Arbetet baserat på modellerna i Transrail's TSDA-system.
 Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL
Medverkan i skrivande av kravspecifikation för upphandling av nästa generation biljettsystem vid SL baserat på s.k. Smart Cards. Transrails del bestod av kravspecifikation för industriell design av systemets apparater och krav på utvecklingsprocess i detta sammanhang.
 Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad
Medverkan i en analys av den jugoslaviska järnvägen (Serbien och Montenegro) och utarbetande av förslag till kortsiktiga åtgärder för en återuppbyggnad. Transrail genomförde den tekniska analysen med åtgärder avseende infrastruktur och fordonspark.
 Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40.
Genomförande av process för myndighetsgodkännande av SJ´s nya dubbeldäckade regionaltåg X40. Upprättande av dokumentation med alla myndighetskrav, iordningställa dokumentationsprocessen och assistera leverantören att uppfylla kraven.
 Fordonsunderhållstjänster i Sverige
Stöd i verifikations- och revideringsprocessen vid uppköpet av EuroMaint, den forna underhållsdivisionen inom Statens Järnvägar. EuroMaint, var och är fortfarande, den absolut största aktören inom fordonsunderhåll i Sverige. Under 2001 startade den svenska staten en privatiseringsprocess av företaget och en internationell förfrågan sändes ut. Siemens Transportation var en av de intresserade anbudsgivarna och Transrail anlitades för att bistå dem i due dilligence. Efter noggrant övervägande drog sig Siemens ur budgivningen och senare stoppades försäljningen.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Datorstödd körning av tåg (CATO)
CATO är ett forskningsprojekt med syfte att studera möjligheterna att effektivisera tågdriften genom utnyttjande av bl a datakommunikation på radio mellan tåg och trafikledning samt anvisningar till förare för att köra optimalt. Projektet bestod i denna etapp av att utarbeta förslag till systemarkitektur samt övergripande kravspecifikation.
 Verkstadshandbok för A-Train
Utarbetande av handbok för verkstadsarbetet vid Arlanda Express depå i Blackvreten. Manualen täcker verkstadsorganisation, regler och rutiner för arbetet, ansvar, kontrollaktiviteter, säkerhetsbestämmelser, revisioner etc.
 Regional och lokal tågtrafik söder om Stockholm
Analys för effektivisering av persontrafik mot Stockholm från sydväst. Eventuell omstrukturering av regionaltågstrafiken, den s.k. Gnestapendeln, pendeltågstrafiken vid Södertälje och förutsättningarna att utnyttja Södertälje Syd som effektiv bytespunkt.
 Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo
Genomgång av järnvägen i Kosovo vad beträffar fordon och underhållsorganisation, inklusive bedömning av behovet av olika typer av fordon och status på befintliga fordon. Studien utgjorde del i utarbetandet av en strategiska utvecklingsplan för Kosovos järnvägar ledd av Hifab.
 Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40)
Lokal assistans under anbudsfasen av regionaltågen X40. Bland uppgifterna kommenterade Transrail kundens kravspecifikation, gav information om de sannolika preferenserna och informerade om andra villkor för ett framgångsrikt anbud. Upphandlingen vanns sedan av Alstom Transport.
 Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar
Tillsammans med vår partner Idesign tog vi fram en designbroschyr som presenterade den offererade spårvagnen "Bris" baserad på Alstoms Citadis-koncept.
 Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping
Framtagande/utarbetande av en designbroschyr för presentation av den offererade dieselmotorvagnen. Arbetet utfördes tillsammans med det franska företaget Avant Premier och Idesign - vår svenska partner inom industridesign.
 Övertagande av huvudmannaskap för Öresundståg - "second opinion" av prognoser och ekonomi
De regionala tågtrafiktjänsterna över Öresundsbron var ursprungligen konstruerade som ett samarbete mellan DSB och SJ. I samband med att ansvaret på den svenska sidan år 2000 överfördes till lokala trafikhuvudmän anlitades Transrail för att bistå Skånetrafiken med ett utlåtande (second opinion) beträffande den prgonostiserade trafiken och dess ekonomiska innebörd.
 Programsystem för löneberäkning
År 2000 övertog den nya svenska operatören Tågkompaniet från SJ det statliga kontraktet att ombesörja nattågstrafiken till norra Sverige. I samband med detta anlitades Transrail av båda parter för analys av fordonsparkens (110 fordon) status vid övertagandet. Granskningsinstruktioner utvecklades, ett team organiserades och kontroller genomfördes under en kort period.
 Resa i Design
Deltagande i utarbetandet av en ”handbok” om industridesign och designstyrning inom kollektivtrafiken.
 Visionsarbete inför stomnätsplanegenomgång i Mellersta Banregionen
Genomförande av ett antal seminarier samt utarbetande av en vision för järnvägstrafiken i regionen. Avsikten var att utveckla kompetensen hos personalen vid BV Mellersta Banregion och att skapa indata för deras infrastrukturplaner och aktiviteter. Arbetet genomfört i samarbete med Transek.
 Vidareutveckling av BVF 504: ”Spårgående fordon, typmedgivande, spårmedgivande och dispens”
Utarbetande av underlag till en revidering BV föreskrift för typgodkännande av rullande materiel.
 Projektledning för anskaffningsprojekt X40
Under 1999 startade SJ och SL ett gemensamt projekt för anskaffning av nya elektriska motorvagnar. Transrail kontrakterades för projektledningen. Efter några månader avbröts samarbetet p.g.a. externa orsaker. Respektive part drev arbetet vidare i skilda projekt, vilka i huvudsak sköttes med interna resurser.
 IT strategi för Citypendeln
Utarbetande av en IT-strategi för Citypendeln (trafikentreprenör för driften av Stockholms pendeltågstrafik 2000-2006) i samband med dess etablering.
 Utvärdering av den svenska marknaden för Railway Rolling Stock Services
No description
 Anbud avseende trafik på Västkustbanan
Konstruktion av trafikupplägg för anbud avseende trafik på Västkustbanan, konstruktion av fordonsomlopp etc. Beräkningar av erforderlig fordonspark. Rådgivning avseende fordonsunderhållet.
 Godstransporter mellan Sverige och övriga Europa
Medverkan i olika studier avseende transportmedelsval, effekter av Öresundsbron etc.mellan Sverige och Europa.
 Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
Studie av bankapaciteten Älvsjö-Stockholm C (”Getingmidjan”).
 Underhållsdokumentation för fordonen vid Banverket Produktion
Utarbetande av dokumentation för fordonen vid BV Produktion.
 Seminarier om EU-direktiv
Organisation och genomförande av branschseminarier avseende nya EU-direktiv inom järnvägssektorn och konsekvenser för svensk järnväg.
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 Produktionsledningssystem för Hagalund
Utarbetande av en vision för ett framtida produktionsledningssystem vid trafikverkstadsanläggningen i Hagalund.
 Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen
Utarbetande av kravspecifikation för SLs modernisering av sina X10-fordon.
 Vision för spårvägssystemet i Göteborg
Utarbetande av förslag till vision och åtgärder för att effektivisera spårvägssystemet i Göteborg. Identifikation av ett utvecklingsprogram.
 Jämförelser TSDA - STAN
SIKA och svenska järnvägs-, väg- och sjöfartsverken samarbetar på en nationell modell (Samgods) för godstransporter. För att få ny input avseende utforming av transportmodeller beställde SIKA en studie för att jämföra Transrails verktyg TSDA med INRO-verktyget STAN, som används av verken för godstransportanalyser.
 Klassificering av varugrupper
SIKA och svenska järnvägs-, väg- och sjöfartsverken samarbetar på en nationell modell (Samgods) för godstransporter. Modellen beror på de olika varuslagens transportkrav. Transrail genomförde en klassificering av den kombinerade EU-nomenklaturens varuslag m.a.p. transportkraven.
 No title
No description
 Koncept för posttåg
Utarbetande av grundläggande idéer avseende teknisk utformning av nytt koncept för posttåg i höga hastigheter.
 Idéstudie för Tåg i Bergslagen
Utarbetande av en idéstudie för effektiv tågtrafik i Bergslagen omfattande trafiksystem, fordon, ekonomisk kalkyl etc. Beräkning av driftskostnader. Identifiering av krav på fordon och infrastruktur för att uppnå kostnadseffektivitet.
 BV organisation i fordonsärenden
Analys avseende framtida kompetens och organisationen av den tekniska avdelningen på Banverket. En avdelning avseende fordonsärenden studerades som ett resultat av omorganisationen av järnvägssektorn, som gav BV ansvaret för det tekniska godkännandet av nya fordon.
 Estonian Railway Regulatory Standards
Medverkan som fordonsexpert i ett EU Phare-projekt avseende lagar, förordningar, instruktioner och standards för de estniska järnvägarna.
 Eurotrains II
Stöd till CNR (Community of Nordic Railways) för initiativ och projektförslag avseende sameuropeisk utveckling av det s.k. ”Eurotrains”-konceptet (en ny generation av modulära och flexibla järnvägsfordon för europeisk passagerartrafik).
 LCC-studie
Genomförandet av en LCC-studie i samband med anbudsgivning.
 Cargo System 2000
Utveckling av en vision för ett framtida svenskt godstransportsystem med speciell fokus på kombitransporter i jämförelse med andra transportsätt. I projektet ingick omfattande produktionstekniska och ekonomiska analyser av olika transportmedel, bl.a. med hjälp av Transrails verktyg TSDA.
 Eurotrains
Utveckling av en strategi för framtida passagerarfordon och anskaffningar till de nordiska järnvägarna. "Eurotrains" var ett koncept för en ny generation av flexibla modulpassagerartåg. En kopia av Eurotrain-broschyren kan laddas ner från vår hemsida.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.
 Strategi i järnvägsfrågor för Trafikhuvdmännen (THM)
Utarbetande av en strategi för de svenska Trafikhuvudmännen (THM) vad avser deras vanliga aktiviteter i järnvägssektorn i förberedelserna för en ny svensk transportpolitik 1998.
 Affärsplan
De europeiska järnvägarnas gemensamma forskningsinstitut omorganiserades 1996 då en mer kommersiellt inriktad verksamhet skapades. Transrail fick i uppdrag att utarbeta ERRIs första strategiska affärsplan.
 Specifikationerna för ERTMS
1996 etablerades en expertgrupp inom ERRI för att analysera specifikationerna för ett nytt europeiskt tågledningssystem (ERTMS) som utarnbetats av EEIG, ett EG-finansierat konsortium. Expertis från Transrail representerade svenska järnvägssektorn i detta arbete.
 Eurotunnels skytteltåg
Genomförande av en oberoende expertstudie avseende funktionsdugligheten hos Eurotunnels rullande materiel.
 Underhåll av rullande materiel vid Köpenhamns Minimetro
Medverkan i offertutvärdering och kontrakt avseende Köpenhamns Minimetro. Transrail ansvarade för alla frågor relaterade till underhållet av fordonen.