We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

CATO Undersökning för Vattenfall i
Klient: Vattenfall 2013-2014
Spårväg City i
Klient: Nobina 2013-2014
Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll i
Klient: Sporveien Oslo 2013

2013

Värdering av tåg och fordon i
Klient: SEB 2013
Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar i
Klient: Faiveley Transport Nordic Landskrona 2010-2013
Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys. i
Klient: Green Cargo 2012
Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. i
Klient: Göteborgs spårvägar 2012

2012

C30 anbud i
Klient: Stadler Rail 2012
Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012
Fälttester med CATO på stålpendeln. i
Klient: Green Cargo 2011
Förstudie Lean. i
Klient: Sporveien Oslo 2012

2011

CATO på Arlanda Express i
Klient: Arlanda Express 2010-2011
Fortsatt provdrift CATO Malmbanan i
Klient: LKAB, Trafikverket 2010-2011
Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas i
Klient: LKAB 2010-2011
Utredning för Trafikverket TRV i
Klient: Trafikverket 2010
Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg. i
Klient: Trafikverket 2010

2010

Förutsägbar adhesion tunga tåg i
Klient: Trafikverket 2010
CATO - energioptimerad tågstyrning i
Klient: Trafikverket/LKAB 2009-2010
Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd i
Klient: SJ 2010
Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis i
Klient: Green Cargo 2010
Utredning av urspårat Rc-lok i
Klient: Statens haverikommission 2008-2010
Tredjepartsbedömning av spårvagnskollision i
Klient: Skyss, Bergen 2010

2009

Utredning av urspårat X2000-tåg i
Klient: Statens haverikommission 2007-2009
Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik i
Klient: SAMI Corporation 2009
Stöd för förfrågningsunderlag vid upphandling av T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009
Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009
Projektledning Höghastighetsprov i
Klient: Botniabanan 2008-2010

2008

Skånetrafikens verkstäder i
Klient: Skånetrafiken 2008
Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Teknisk Controller i
Klient: Veolia Transport 2006-2008
Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution i
Klient: Jeppesen Systems AB 2008
View installation i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Underhåll av OBAS fordon i
Klient: Ofotbanen AS 2007-2008

2007

Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen i
Klient: Stockholms Hamnar 2006-2007
Underhåll av arbetsfordon i
Klient: Tågia AB 2007

2006

Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
Teknisk anbudskoordinator fordonssystem i
Klient: Bombardier Transportation 2005-2006
Tågdata i
Klient: Banverket 2005-2006
Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien. i
Klient: ÅF Infrateknik 2006
Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll i
Klient: Stockholmståg 2006
Fordonsrelaterade trafikstörningar i
Klient: Banverket 2006
Passagerarflöden och uppehållstider för X12
Klient: Västtrafik 2006

2005

Marknadsanalys järnvägsfordon i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2005
Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005
Järnvägsstandardisering
Klient: Banverket 2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Arlanda Express Settlement Agreement. i project page
Klient: A-Train 2002-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004

2003

Omdesignande av noskon i project page
Klient: A-Train 2002-2003
Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015 i
Klient: Banverket 2002-2003
Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg i project page
Klient: Banverket 2003

2002

Leverans av Arlanda Express fordon (X3) i project page
Klient: A-Train 1997-2002
Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL) i
Klient: Alstom Transport 2001-2002
System för bearbetning av driftstatistik i project page
Klient: A-Train 1999-2002
Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden i project page
Klient: Mantena AS (Norge)

2001

Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2001
Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40. i project page
Klient: Alstom Transport 2001-2005

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000
Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2000
Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40) i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping i
Klient: Alstom Transport 1999-2000
Programsystem för löneberäkning i
Klient: Tågkompaniet 2000

1999

Vidareutveckling av BVF 504: ”Spårgående fordon, typmedgivande, spårmedgivande och dispens” i
Klient: Banverket 1999
Projektledning för anskaffningsprojekt X40 i
Klient: Statens Järnvägar / SL 1999
Seminarier om EU-direktiv i
Klient: Banverket 1999

1998

Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 1998
No title
Klient: SJ Teknikdivision 1998
Koncept för posttåg i
Klient: SJ Teknikdivision 1998

1997

Eurotrains II i
Klient: Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1997
LCC-studie i
Klient: Fiat Ferroviaria SpA, Italien 1997

1996

Eurotrains i project page
Klient: The Community of Nordic Railways (DSB, NSB, SJ, VR) 1994-1996
Trains and Railway System of the Future i
Klient: EU-kommissionen, Transportdirektoratet (DGVII-E), Bryssel 1996
Eurotunnels skytteltåg i
Klient: Eurotunnel, England 1996
 CATO Undersökning för Vattenfall
Undersökning av möjligheten att införa CATO som stödsystem för förarna vid Vattenfalls gruvjärnväg i Cottbus, Tyskland.
 Spårväg City
Stöd i anbudsarbetet för trafikupphandling Spårväg City.
 Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll
Assistans vid uppstarten av Lean management för underhållsavdelningen vid Oslo tunnelbana och spårvägar (Sporveien Oslo).
 Värdering av tåg och fordon
Bedömning av ändringar i värdet av olika svenska EMU:s (Electric Multiple Unit)under deras återstående, förväntade livslängd.
 Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar
Projektledning för leverans av dörrar, rörliga fotsteg samt IT nätverkslösning med videoövervakning och passagerarinformation. Ingår i teknisk upprustning och modernisering av 101 vagnar.
 Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys.
Fälttest av dieselförbrukning och gångmotstånd på lok samt besparingsanalys på linjen mellan Vännäs-Storuman.
 Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar.
Kvalitetsgranskning av underlag inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. Bidra till ett lyckat genomförande av anskaffningen genom att genomföra en oberoende kvalitetsgranskning av anbudsförfrågan och upplägg inklusive bakgrundsmaterial.
 C30 anbud
Stöd i anbudsarbetet för kontrakt på den nya generationen tunnelbanevagnar Stockholm.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Fälttester med CATO på stålpendeln.
En nytto-analys har genomförts på stålpendeln med GPS-loggade körningar som har använts för att beräkna energivinster med CATO.
 Förstudie Lean.
En förstudie av införandet av Lean (management process) för Oslo Metro och Oslo Spårvägar.
 CATO på Arlanda Express
Installation av CATO på alla sju Arlanda Express-tåg under våren 2011.
 Fortsatt provdrift CATO Malmbanan
Fortsatt utveckling och provdrift av CATO vid LKAB och Trafikverket på Malmbanan.
 Dynamisk tidtabell för MTAB-trafik; planeringsfas
Förstudie om hur LKAB/MTAB kan få nytta av och utnyttja mer flexibilitet i tågplaneringsprocessen.
 Utredning för Trafikverket TRV
Analys och utredning för effektivt underhåll av fordon.
 Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg.
Detta projekt var en del av ett svenskt forskningsprogram: Gröna Tåget. I projektet ingick en inventering av alla nationella och internationella standarder och krav som hade bäring på designen av svenska höghastighets-tåg.
 Förutsägbar adhesion tunga tåg
Framtagande av teori, modell samt mjukvara för förutsägande av adhesion för tunga tåg.
 CATO - energioptimerad tågstyrning
FUD-projekt för att implementera CATO vid DLC i Boden och vid 2 lok hos LKAB för provdrift på Malmbanan. CATO knyts ihop med Trafikverkets planeringssystem STEG och får därmed realtidsinformation om den aktuella tidtabellen. Tidtabell omvandlas till målpunkter för tåg som används för att optimera hastigheten så att tåg dels exakt följer tidtabell och dels kör energioptimalt.
 Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd
Framtagande av ny rutin för skadehantering hos division Fordon, samt framtagande av ett verktyg för stöd av denna.
 Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis
Underhåll av Green Cargo:s optimeringssystem Vadis för styrning av vagnar för vagnslasttrafiken.
 Utredning av urspårat Rc-lok
Olycksutredning av brusten hjulring vid urspåring med Rc6 1348 i 160 km/h med resandetåg.
 Tredjepartsbedömning av spårvagnskollision
Tredjepartsbedömning av en spårvagnskollision i Bergen i Norge inklusive förslag till åtgärder för att minska riskerna i framtiden.
 Utredning av urspårat X2000-tåg
Teknisk analys och utredning i samband med urspåring av X2000 tåg.
 Utvärdering och rådgivning för malmbanetrafik
Bedömning inkl förslag till förbättringar av en tung malmbana i Brasilien. Arbetet omfattade hela järnvägsdriften av den ca 900 km långa järnvägslinjen (fordon, signalsystem, fasta anläggningar, drift och underhåll samt tågledningsfunktion och säkerhetsfrågor).
 Stöd för förfrågningsunderlag vid upphandling av T-banefordon
Stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag vid upphandling av tunnelbanevagn C30.
 Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon
Beslutsunderlag och förslag avseende fordonskoncept, migrationsplan, verkstadsresurser/depå och trafikeringsmönster för nytt fordon, C30.
 Projektledning Höghastighetsprov
Projektledning av höghastighetsprov för att verifiera järnvägsfunktionen på Botniabanan (275 km/tim). Framtagning av förutsättningar och specifikationer, avtal och inköp, genomförande av prov, samt rapportering
 Skånetrafikens verkstäder
På Skånetrafikens uppdrag skall Jernhusen bygga nya depåer och verkstäder i Helsingborg och Malmö för underhåll av Pågatåg och Öresundståg. Speciellt skall verkstäder uppföras för underhåll av Skånetrafikens nya Pågaståg typ X61. Transrail fick i uppdrag att driva Skånetrafikens aspekter på de nya anläggningarna. Detta har omfattat utarbetande av underlag avseende underhållsbehov i perspektiv 2020 samt synpunkter på utformning av depåer och verkstäder samt verkstadsutrustning.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Teknisk Controller
Heltidsengagemang somTeknisk Controller vid Veolia Transports säkerhets- och teknikavdelning i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att underhållet av fordonen på Stockholms tunnelbana och lokalbanor (spårvagn, lokaltåg) sköts av Tågia, som är Veolias's undehållsleverantör. I arbetet ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter m.a.p. detta ansvar.
 Automatisk lagerstyrning i samband med tomvagnsdistribution
Expertstöd i samband med införande av automatisk lagernivåstyrning för tomvagnar vid Green Cargo.
 View installation
Installation av utrustning för automatisk hjulprofil- och beläggtjockleksmätning i depån i Bro samt datateknisk anpassning till Euromaints interna datanätverk
 Underhåll av OBAS fordon
Projektledning och underhållsplanering av Ofotbanans fordonspark inkl framtagning av underhållsdokumentation.
 Mälarslingan. Intermodala tranporter till/från Norvik och i Mäladalen
Stockholmns Hamnar avser flytta containerhamnen från centrala Stockholm (Frihamnen) till Norvik vid Nynäshamn. I studien har analyserats hur järnvägstransporter av containers mellan Norvik och Stockholm/Mälardalen kan utformas på ett sätt som är konkurrenskraftigt relativt lastbilstransporter.
 Underhåll av arbetsfordon
Underhållsplanering vad gäller arbetsfordon som normalt underhålls av Tågia.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Teknisk anbudskoordinator fordonssystem
Anbudskoordinering för Bombardiers avdelning för system engineering. Under uppdragets löptid framställdes anbud för Rom linje C, Flytoget mellanvagnar, Budapest Metro och Iran metros.
 Tågdata
Marknadsanalys och klassificering av europeiska järnvägsfordon för persontrafik, speciellt beträffande höghastighetståg. Sammanställning av typiska tekniska data för fordonstyperna, bl.a. med avseende på trafiksimuleringar.
 Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien.
Utredning i Serbien (som underkonsult åt ÅF) gällande alla typer av serbiska järnvägsfordon och deras användbarhet och underhåll. Uppdraget omfattade också förslag till förbättringar för ökad tillgänglighet, lönsamhet och användbarhet.
 Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll
Systemrevision (säkerhetsrevision) avseende EM underhåll av fordonen i SLs pendeltågstrafik.
 Fordonsrelaterade trafikstörningar
Fordonsrelaterade trafikstörningar har ökat markant om man jämför det ackumulerade utfallet för månaderna januari – augusti 2005 med samma period 2006. Uppdraget omfattade en utredning av orsakerna till detta.
 Passagerarflöden och uppehållstider för X12
No description
 Marknadsanalys järnvägsfordon
Marknadsanalys av nuvarande och framtida marknad för järnvägsfordon. Bedömning av faktorer som påverkar svensk fordonsmarknad, speciellt m a p Statens järnvägars uppgift att tillhandahålla fordon till av staten upphandlad trafik. Bedömning av olika delmarknaders storlek, främst m a p hastighet, och när de väntas uppstå i tiden samt analys av nya och befintliga banors kapacitet ur hastighetssynpunkt.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Järnvägsstandardisering
No description
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Arlanda Express Settlement Agreement.
Handläggning av nollställningsprogram på Arlanda Express fordon enligt Settlement Agreement för avslut av Alstoms fordonsleverans. Programmet gällde leverantörens (Alstom) genomförande av en serie tekniska åtgärder på fordonen.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Omdesignande av noskon
Redan vid konstruktionsgranskningen framförde A-Train (Arlanda Express) sin tvekan till utformningen av X3-fordonens noskon. Driften visade senare att en ny konstruktion behövdes. Modifikationen av en existerande utformning skulle bli svår och Transrail anförtroddes uppgiften att leda detta arbete på uppdrag av A-train.
 Prognos för järnvägsfordonens utveckling i Sverige 2004-2015
Prognos avseende framtida flotta och tekniska standards av järnvägsvagnsparken i Sverige. Målet var att identifiera hur trender inom vagnsparksutvecklingen skulle influera svensk infrastruktur och dess standarder.
 Framtida marknadsutveckling avseende höghastighetståg
Prognos av den framtida vagnsparken i Sverige och dess tekniska standard samt analys av trender och deras inverkan på infrastrukturen och dess standard/kvalitet.
 Leverans av Arlanda Express fordon (X3)
Under 1993 anlitade A-Train Transrail för att assistera i kundhandläggande av GEC-Ahlstom (Alstom)-leveransen av Arlanda Express pendeltåg. Granskande utförande, tillverkning och projektplan Transrails personal också övervakade tillverkningen och typ/uppdrag test???? och identifierade och övervakade före trafikstart nödvändiga modifikationer av tågen.
 Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Alstom kontrakterade Transrail som stöd i den framgångsrika offerten på en ny generation pendeltåg i Stockholm. Stöd i strategiska frågor, lokala förhållanden, delförslag av den tekniska offerten, översättning av offerten och i förhandlingar.
 System för bearbetning av driftstatistik
Under de första årens drift av Arlanda Express, drev Transrail ett program avseende höjning av fordonens driftsäkerhet. Information om orsaker till trafik- och fordonsstörningar från förare, transportledning och verkstad sammanställdes i en databas. Denna möjliggjorde analyser av driftstöringar hos tågen och deras delsystem, trafikkonsekvenser och agerande när det gäller underhåll. Med ett åtgärdsprogram kunde punktligheten i trafiken ökas avsevärt.
 Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden
Mantena önskade utvidga sin affärsverksamhet till Sverige. De önskade information om deras potentiella kunder och få en bättre kännedom om marknaden inklusive möjliga strategier för en svensk etablering. Vidare önskades tidig information om kommande upphandlingar av underhåll.
 Genomgång av de jugoslaviska järnvägarna avseende återuppbyggnad
Medverkan i en analys av den jugoslaviska järnvägen (Serbien och Montenegro) och utarbetande av förslag till kortsiktiga åtgärder för en återuppbyggnad. Transrail genomförde den tekniska analysen med åtgärder avseende infrastruktur och fordonspark.
 Myndighetsgodkännande av regionaltåg X40.
Genomförande av process för myndighetsgodkännande av SJ´s nya dubbeldäckade regionaltåg X40. Upprättande av dokumentation med alla myndighetskrav, iordningställa dokumentationsprocessen och assistera leverantören att uppfylla kraven.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo
Genomgång av järnvägen i Kosovo vad beträffar fordon och underhållsorganisation, inklusive bedömning av behovet av olika typer av fordon och status på befintliga fordon. Studien utgjorde del i utarbetandet av en strategiska utvecklingsplan för Kosovos järnvägar ledd av Hifab.
 Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40)
Lokal assistans under anbudsfasen av regionaltågen X40. Bland uppgifterna kommenterade Transrail kundens kravspecifikation, gav information om de sannolika preferenserna och informerade om andra villkor för ett framgångsrikt anbud. Upphandlingen vanns sedan av Alstom Transport.
 Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar
Tillsammans med vår partner Idesign tog vi fram en designbroschyr som presenterade den offererade spårvagnen "Bris" baserad på Alstoms Citadis-koncept.
 Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping
Framtagande/utarbetande av en designbroschyr för presentation av den offererade dieselmotorvagnen. Arbetet utfördes tillsammans med det franska företaget Avant Premier och Idesign - vår svenska partner inom industridesign.
 Programsystem för löneberäkning
År 2000 övertog den nya svenska operatören Tågkompaniet från SJ det statliga kontraktet att ombesörja nattågstrafiken till norra Sverige. I samband med detta anlitades Transrail av båda parter för analys av fordonsparkens (110 fordon) status vid övertagandet. Granskningsinstruktioner utvecklades, ett team organiserades och kontroller genomfördes under en kort period.
 Vidareutveckling av BVF 504: ”Spårgående fordon, typmedgivande, spårmedgivande och dispens”
Utarbetande av underlag till en revidering BV föreskrift för typgodkännande av rullande materiel.
 Projektledning för anskaffningsprojekt X40
Under 1999 startade SJ och SL ett gemensamt projekt för anskaffning av nya elektriska motorvagnar. Transrail kontrakterades för projektledningen. Efter några månader avbröts samarbetet p.g.a. externa orsaker. Respektive part drev arbetet vidare i skilda projekt, vilka i huvudsak sköttes med interna resurser.
 Seminarier om EU-direktiv
Organisation och genomförande av branschseminarier avseende nya EU-direktiv inom järnvägssektorn och konsekvenser för svensk järnväg.
 Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen
Utarbetande av kravspecifikation för SLs modernisering av sina X10-fordon.
 No title
No description
 Koncept för posttåg
Utarbetande av grundläggande idéer avseende teknisk utformning av nytt koncept för posttåg i höga hastigheter.
 Eurotrains II
Stöd till CNR (Community of Nordic Railways) för initiativ och projektförslag avseende sameuropeisk utveckling av det s.k. ”Eurotrains”-konceptet (en ny generation av modulära och flexibla järnvägsfordon för europeisk passagerartrafik).
 LCC-studie
Genomförandet av en LCC-studie i samband med anbudsgivning.
 Eurotrains
Utveckling av en strategi för framtida passagerarfordon och anskaffningar till de nordiska järnvägarna. "Eurotrains" var ett koncept för en ny generation av flexibla modulpassagerartåg. En kopia av Eurotrain-broschyren kan laddas ner från vår hemsida.
 Trains and Railway System of the Future
Kontrakt vid EU-kommissionen för utarbetandet av programmet för järnväg inom EUs fjärde forskningsprogram.
 Eurotunnels skytteltåg
Genomförande av en oberoende expertstudie avseende funktionsdugligheten hos Eurotunnels rullande materiel.