We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2014

CATO Undersökning för Vattenfall i
Klient: Vattenfall 2013-2014
Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll i
Klient: Sporveien Oslo 2013

2013

Värdering av tåg och fordon i
Klient: SEB 2013
Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar i
Klient: Faiveley Transport Nordic Landskrona 2010-2013
Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys. i
Klient: Green Cargo 2012
Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. i
Klient: Göteborgs spårvägar 2012

2012

Underhålls-system till Euromaint. i
Klient: Euromaint 2012
Förstudie Lean. i
Klient: Sporveien Oslo 2012

2011

Utredning för Trafikverket TRV i
Klient: Trafikverket 2010
Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg. i
Klient: Trafikverket 2010

2010

Förutsägbar adhesion tunga tåg i
Klient: Trafikverket 2010
CATO - energioptimerad tågstyrning i
Klient: Trafikverket/LKAB 2009-2010
Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd i
Klient: SJ 2010
Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis i
Klient: Green Cargo 2010

2009

Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2009

2008

Skånetrafikens verkstäder i
Klient: Skånetrafiken 2008
Leveransansvar personvagnsunderhåll i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Teknisk Controller i
Klient: Veolia Transport 2006-2008
View installation i
Klient: EuroMaint Rail 2007-2008
Underhåll av OBAS fordon i
Klient: Ofotbanen AS 2007-2008

2007

Underhåll av arbetsfordon i
Klient: Tågia AB 2007

2006

Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006
Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien. i
Klient: ÅF Infrateknik 2006
Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll i
Klient: Stockholmståg 2006
Tågia projektutbildning i
Klient: Tågia 2006

2005

Anbud för drift av SL pendeltågstrafik i
Klient: Keolis SA 2005-2006
Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB) i
Klient: Keolis SA 2005
Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå. i
Klient: Citypendeln (Keolis), Stockholm 2005
Underhållsdokumentation för X40 i
Klient: Alstom Transport 2003-2005
Underhållsdokumentation för X60 i
Klient: Alstom Transport 2004-2005

2004

Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Produktionsteknisk analys av X60 underhåll i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2004
Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2003

Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm. i
Klient: Citypendeln (Keolis) 2003
Utbildning Eskisehir i
Klient: Bombardier Transportation 2003

2002

System för bearbetning av driftstatistik i project page
Klient: A-Train 1999-2002
Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden i project page
Klient: Mantena AS (Norge)

2001

Fordonsunderhållstjänster i Sverige i
Klient: Siemens AB 2001

2000

Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn i
Klient: SJ, BV 1998-2000
Verkstadshandbok för A-Train i project page
Klient: A-Train 1999-2000
Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo i
Klient: SIDA (via Hifab International) 2000
Programsystem för löneberäkning i
Klient: Tågkompaniet 2000

1999

Utvärdering av den svenska marknaden för Railway Rolling Stock Services
Klient: Alstom 1999
Anbud avseende trafik på Västkustbanan i
Klient: Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group 1998-1999
Underhållsdokumentation för fordonen vid Banverket Produktion i
Klient: Banverket Produktion 1999

1998

Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm i
Klient: Citypendeln (Via GTI / BK-tåg / Go Ahead Group) 1998
Produktionsledningssystem för Hagalund i
Klient: SJ 1998
Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 1998

1997

LCC-studie i
Klient: Fiat Ferroviaria SpA, Italien 1997

1996

Eurotunnels skytteltåg i
Klient: Eurotunnel, England 1996
Underhåll av rullande materiel vid Köpenhamns Minimetro i
Klient: Carl Bro, Köpenhamn
 CATO Undersökning för Vattenfall
Undersökning av möjligheten att införa CATO som stödsystem för förarna vid Vattenfalls gruvjärnväg i Cottbus, Tyskland.
 Införande av Lean hos Sporveien Vagnsunderhåll
Assistans vid uppstarten av Lean management för underhållsavdelningen vid Oslo tunnelbana och spårvägar (Sporveien Oslo).
 Värdering av tåg och fordon
Bedömning av ändringar i värdet av olika svenska EMU:s (Electric Multiple Unit)under deras återstående, förväntade livslängd.
 Projektledning - Uppgradering av Roslagsbanans vagnar
Projektledning för leverans av dörrar, rörliga fotsteg samt IT nätverkslösning med videoövervakning och passagerarinformation. Ingår i teknisk upprustning och modernisering av 101 vagnar.
 Fälttest för Green Cargo samt en besparings-analys.
Fälttest av dieselförbrukning och gångmotstånd på lok samt besparingsanalys på linjen mellan Vännäs-Storuman.
 Kvalitetsgranskning av dokument inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar.
Kvalitetsgranskning av underlag inför spårvagnsanskaffning hos Göteborgs spårvägar. Bidra till ett lyckat genomförande av anskaffningen genom att genomföra en oberoende kvalitetsgranskning av anbudsförfrågan och upplägg inklusive bakgrundsmaterial.
 Underhålls-system till Euromaint.
System som visar information om skador och planerat underhåll av järnvägsfordon, kopplat till tidtabell och rutter.
 Förstudie Lean.
En förstudie av införandet av Lean (management process) för Oslo Metro och Oslo Spårvägar.
 Utredning för Trafikverket TRV
Analys och utredning för effektivt underhåll av fordon.
 Kravspecifikation för svenska höghastighets-tåg.
Detta projekt var en del av ett svenskt forskningsprogram: Gröna Tåget. I projektet ingick en inventering av alla nationella och internationella standarder och krav som hade bäring på designen av svenska höghastighets-tåg.
 Förutsägbar adhesion tunga tåg
Framtagande av teori, modell samt mjukvara för förutsägande av adhesion för tunga tåg.
 CATO - energioptimerad tågstyrning
FUD-projekt för att implementera CATO vid DLC i Boden och vid 2 lok hos LKAB för provdrift på Malmbanan. CATO knyts ihop med Trafikverkets planeringssystem STEG och får därmed realtidsinformation om den aktuella tidtabellen. Tidtabell omvandlas till målpunkter för tåg som används för att optimera hastigheten så att tåg dels exakt följer tidtabell och dels kör energioptimalt.
 Skadehanteringsrutin samt verktygsstöd
Framtagande av ny rutin för skadehantering hos division Fordon, samt framtagande av ett verktyg för stöd av denna.
 Underhåll av vagnsstyrningssystemet Vadis
Underhåll av Green Cargo:s optimeringssystem Vadis för styrning av vagnar för vagnslasttrafiken.
 Beslutsunderlag rörande koncept och trafikering för nytt T-banefordon
Beslutsunderlag och förslag avseende fordonskoncept, migrationsplan, verkstadsresurser/depå och trafikeringsmönster för nytt fordon, C30.
 Skånetrafikens verkstäder
På Skånetrafikens uppdrag skall Jernhusen bygga nya depåer och verkstäder i Helsingborg och Malmö för underhåll av Pågatåg och Öresundståg. Speciellt skall verkstäder uppföras för underhåll av Skånetrafikens nya Pågaståg typ X61. Transrail fick i uppdrag att driva Skånetrafikens aspekter på de nya anläggningarna. Detta har omfattat utarbetande av underlag avseende underhållsbehov i perspektiv 2020 samt synpunkter på utformning av depåer och verkstäder samt verkstadsutrustning.
 Leveransansvar personvagnsunderhåll
Under drygt ett halvår var EuroMaint i behov av extern assistans för att fylla funktionen som Leveransansvarig (LAN) för underhållet av SJAB:s personvagnsflotta, bestående a v441 fordon. Samtidigt önskades genomförande av ett förbättringsarbete inom detta område. Förutom dagliga frågeställningar beträffande verkstädernas underhållsproduktion, fordonsproblem m.m. utvecklades ett web-baserat IT-verktyg för styrning och uppföljning av underhållsproduktionen.
 Teknisk Controller
Heltidsengagemang somTeknisk Controller vid Veolia Transports säkerhets- och teknikavdelning i Stockholm. Avdelningen ansvarar för att underhållet av fordonen på Stockholms tunnelbana och lokalbanor (spårvagn, lokaltåg) sköts av Tågia, som är Veolias's undehållsleverantör. I arbetet ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter m.a.p. detta ansvar.
 View installation
Installation av utrustning för automatisk hjulprofil- och beläggtjockleksmätning i depån i Bro samt datateknisk anpassning till Euromaints interna datanätverk
 Underhåll av OBAS fordon
Projektledning och underhållsplanering av Ofotbanans fordonspark inkl framtagning av underhållsdokumentation.
 Underhåll av arbetsfordon
Underhållsplanering vad gäller arbetsfordon som normalt underhålls av Tågia.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Järnvägsfordon och deras underhåll i Serbien.
Utredning i Serbien (som underkonsult åt ÅF) gällande alla typer av serbiska järnvägsfordon och deras användbarhet och underhåll. Uppdraget omfattade också förslag till förbättringar för ökad tillgänglighet, lönsamhet och användbarhet.
 Systemrevision av EuroMaints pendeltågsunderhåll
Systemrevision (säkerhetsrevision) avseende EM underhåll av fordonen i SLs pendeltågstrafik.
 Tågia projektutbildning
Projektledningsutbildning som genomfördes specifikt för Tågia. Arbetet inkluderade utarbetade av en specifik projekthandbok för Tågia.
 Anbud för drift av SL pendeltågstrafik
Projektledning vid utarbetandet av Keolis anbud på SL:s pendeltågstrafik perioden 2006-2011, omfattande trafiktjänst inkl. fordonsunderhåll och stationstjänst. Transrail ansvarade dessutom för delprojekt fordonsunderhåll och medverkade i flertalet arbetsområden.
 Anbud för drift av Tåg i Bergslagen (TiB)
Medverkan i Keolis anbud på trafikentreprenaden TiB.
 Riskanalys avseende introduktion av nya pendeltåg och ny depå.
Utarbetande av en riskanalys inkl åtgärdsprogram inför migrationen till en ny fordonsflotta (X60) för pendeltågstrafiken i Stockholm. Detta krävde, förutom möjliga problem med fordonen, nya scheman för personal, underhåll och drift. Samtidigt skull en ny depå tas i bruk i Bro.
 Underhållsdokumentation för X40
Underhållsdokumentation för nya regionala tåg (X40) till SJ AB (Sverige). Uppdraget inkluderar projektledningsassistans, assistans i kundrelationer, granskning av dokumentation före leverans och slutligen, översättning av dokumentation till svenska.
 Underhållsdokumentation för X60
Underhållsdokumentation för de nya pendeltågen (X60) till SL (Sverige). Uppdraget inkluderar översättning av dokumentationen till svenska.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i ASJ:s offentliga upphandling av tungt fordonsunderhåll, utvärdering och kontraktering. Utöver detta etablering av underhållsprogram, analys av materialåtgång och sammanställning samt skapande av underhållsdokumentation.
 Produktionsteknisk analys av X60 underhåll
SL ersätter gamla pendeltåg med en ny X60-typ från Alstom, vilket kräver nya system för underhåll och drift. Parallellt tas en ny depå i bruk. Analyserna identifierar hur man ska köra och organisera underhållssystemet när det gäller pendeltågsservicen, inklusive nödvändiga investeringar och andra åtgärder.
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Framtida underhåll av pendeltågen i Stockholm.
Studie avseende det framtida villkoren för underhållen av Stockholms pendeltåg med hänsyn till migrationen av en ny fordonsflotta (X60) som inte är i överensstämmelse med de gamla fordonen och introduktionen av en ny andra depå (Bro).
 Utbildning Eskisehir
Som en följd av tidigare arbete med systemutveckling av de nya Eskisehir spårvagnarna (Turkiet) uppdrogs åt Transrail av leverantören (Bombardier Transportation) att utveckla en kurs för systemträning av förarpersonalen.
 System för bearbetning av driftstatistik
Under de första årens drift av Arlanda Express, drev Transrail ett program avseende höjning av fordonens driftsäkerhet. Information om orsaker till trafik- och fordonsstörningar från förare, transportledning och verkstad sammanställdes i en databas. Denna möjliggjorde analyser av driftstöringar hos tågen och deras delsystem, trafikkonsekvenser och agerande när det gäller underhåll. Med ett åtgärdsprogram kunde punktligheten i trafiken ökas avsevärt.
 Rapport om den svenska järnvägs uh-marknaden
Mantena önskade utvidga sin affärsverksamhet till Sverige. De önskade information om deras potentiella kunder och få en bättre kännedom om marknaden inklusive möjliga strategier för en svensk etablering. Vidare önskades tidig information om kommande upphandlingar av underhåll.
 Fordonsunderhållstjänster i Sverige
Stöd i verifikations- och revideringsprocessen vid uppköpet av EuroMaint, den forna underhållsdivisionen inom Statens Järnvägar. EuroMaint, var och är fortfarande, den absolut största aktören inom fordonsunderhåll i Sverige. Under 2001 startade den svenska staten en privatiseringsprocess av företaget och en internationell förfrågan sändes ut. Siemens Transportation var en av de intresserade anbudsgivarna och Transrail anlitades för att bistå dem i due dilligence. Efter noggrant övervägande drog sig Siemens ur budgivningen och senare stoppades försäljningen.
 Ansvar och roller för trafiksäkerhet och fordonsutveckling inom järnvägssektorn
Studie i syfte att i anslutning till den svenska järnvägsbranschens omorganisation, renodla roller och ansvar mellan olika parter involverade i utveckling och användande av fordon. Speciellt gällde det ansvarsfördelning mellan SJ och myndigheter. I arbetet genomlystes järnvägssektorns organisation, arbetsmetoder och regelverk i jämförelse med flygsektorn. Därefter utarbetande av förslag till förbättrad hantering av dessa frågor inom järnvägssektorn.
 Verkstadshandbok för A-Train
Utarbetande av handbok för verkstadsarbetet vid Arlanda Express depå i Blackvreten. Manualen täcker verkstadsorganisation, regler och rutiner för arbetet, ansvar, kontrollaktiviteter, säkerhetsbestämmelser, revisioner etc.
 Plan för återuppbyggnad av järnvägarna i Kosovo
Genomgång av järnvägen i Kosovo vad beträffar fordon och underhållsorganisation, inklusive bedömning av behovet av olika typer av fordon och status på befintliga fordon. Studien utgjorde del i utarbetandet av en strategiska utvecklingsplan för Kosovos järnvägar ledd av Hifab.
 Programsystem för löneberäkning
År 2000 övertog den nya svenska operatören Tågkompaniet från SJ det statliga kontraktet att ombesörja nattågstrafiken till norra Sverige. I samband med detta anlitades Transrail av båda parter för analys av fordonsparkens (110 fordon) status vid övertagandet. Granskningsinstruktioner utvecklades, ett team organiserades och kontroller genomfördes under en kort period.
 Utvärdering av den svenska marknaden för Railway Rolling Stock Services
No description
 Anbud avseende trafik på Västkustbanan
Konstruktion av trafikupplägg för anbud avseende trafik på Västkustbanan, konstruktion av fordonsomlopp etc. Beräkningar av erforderlig fordonspark. Rådgivning avseende fordonsunderhållet.
 Underhållsdokumentation för fordonen vid Banverket Produktion
Utarbetande av dokumentation för fordonen vid BV Produktion.
 Anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm
Transrail medverkan i anbudsarbetet bestod av konstruktion av trafik- och underhållssystem samt dimensionering av erforderliga fordons-, tågpersonals- och underhållsresurser. Detta blev vinnande anbud i SL:s upphandling av trafikentreprenaden för Stockholms pendeltågstrafik 2000-2005.
 Produktionsledningssystem för Hagalund
Utarbetande av en vision för ett framtida produktionsledningssystem vid trafikverkstadsanläggningen i Hagalund.
 Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen
Utarbetande av kravspecifikation för SLs modernisering av sina X10-fordon.
 LCC-studie
Genomförandet av en LCC-studie i samband med anbudsgivning.
 Eurotunnels skytteltåg
Genomförande av en oberoende expertstudie avseende funktionsdugligheten hos Eurotunnels rullande materiel.
 Underhåll av rullande materiel vid Köpenhamns Minimetro
Medverkan i offertutvärdering och kontrakt avseende Köpenhamns Minimetro. Transrail ansvarade för alla frågor relaterade till underhållet av fordonen.