We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008
Underhåll av OBAS fordon i
Klient: Ofotbanen AS 2007-2008

2007

Underhåll av arbetsfordon i
Klient: Tågia AB 2007

2006

Rule Book and Safety Test Instructions
Klient: Vectus 2006

2005

Underhållsdokumentation för X40 i
Klient: Alstom Transport 2003-2005
Underhållsdokumentation för X60 i
Klient: Alstom Transport 2004-2005

2004

Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet). i
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i project page
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar. i
Klient: Affärsverket Statens järnvägar 2004
Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet). i project page
Klient: Bombardier Transportation 2003-2004

2003

Utbildning Eskisehir i
Klient: Bombardier Transportation 2003

2000

Verkstadshandbok för A-Train i project page
Klient: A-Train 1999-2000

1999

Underhållsdokumentation för fordonen vid Banverket Produktion i
Klient: Banverket Produktion 1999
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Underhåll av OBAS fordon
Projektledning och underhållsplanering av Ofotbanans fordonspark inkl framtagning av underhållsdokumentation.
 Underhåll av arbetsfordon
Underhållsplanering vad gäller arbetsfordon som normalt underhålls av Tågia.
 Rule Book and Safety Test Instructions
No description
 Underhållsdokumentation för X40
Underhållsdokumentation för nya regionala tåg (X40) till SJ AB (Sverige). Uppdraget inkluderar projektledningsassistans, assistans i kundrelationer, granskning av dokumentation före leverans och slutligen, översättning av dokumentation till svenska.
 Underhållsdokumentation för X60
Underhållsdokumentation för de nya pendeltågen (X60) till SL (Sverige). Uppdraget inkluderar översättning av dokumentationen till svenska.
 Utbildningsmaterial för Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Framtagning av utbildningsmaterial (kurs-OH, kursplan, kontrollfrågor, examinationskriterier) för den övergripande kursen i Light Rail Transit Systemets funktion, konstruktionsprincip och drift
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Upprättande av strategiplan för vagnsparken med rekommendationer av finansiella genomförbara renoveringar och uppgradering av status. Arbetet inkluderade också upprättandet av underhållsprogrammen och övertagandet av teknisk information.
 Fordonspool vid Affärsverket Statens Järnvägar.
Tekniskt och kommersiellt stöd i ASJ:s offentliga upphandling av tungt fordonsunderhåll, utvärdering och kontraktering. Utöver detta etablering av underhållsprogram, analys av materialåtgång och sammanställning samt skapande av underhållsdokumentation.
 Dokument för driften av Eskisehir Spårväg (Turkiet).
Som en följd av tidigare arbete av systemdesign av den nya Eskisehir spårvagnen (Turkiet) fick Transrail i uppdrag av leverantören (Bombardier Transportation) att planera de nödvändiga dokumenten för mobilisering och drift av systemet.
 Utbildning Eskisehir
Som en följd av tidigare arbete med systemutveckling av de nya Eskisehir spårvagnarna (Turkiet) uppdrogs åt Transrail av leverantören (Bombardier Transportation) att utveckla en kurs för systemträning av förarpersonalen.
 Verkstadshandbok för A-Train
Utarbetande av handbok för verkstadsarbetet vid Arlanda Express depå i Blackvreten. Manualen täcker verkstadsorganisation, regler och rutiner för arbetet, ansvar, kontrollaktiviteter, säkerhetsbestämmelser, revisioner etc.
 Underhållsdokumentation för fordonen vid Banverket Produktion
Utarbetande av dokumentation för fordonen vid BV Produktion.