We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


2008

Uppsala PRT i
Klient: Vectus 2006-2008

2006

Trafik med höghastighetståg i vinterklimat i
Klient: Banverket 2005-2006

2003

Omdesignande av noskon i project page
Klient: A-Train 2002-2003

2002

Leverans av Arlanda Express fordon (X3) i project page
Klient: A-Train 1997-2002
Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL) i
Klient: Alstom Transport 2001-2002

2001

Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 2001

2000

Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40) i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar i
Klient: Alstom Transport 2000
Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping i
Klient: Alstom Transport 1999-2000

1999

Resa i Design i
Klient: Kommunikationsforskningsberedningen via TFK 1997-1999

1998

Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen i
Klient: Storstockholms Lokaltrafik 1998
 Uppsala PRT
Projektledning och system engineering för byggande och utprovning av en testbana avseende spårbilar (PRT - Personal Rapid Transit) i Uppsala.
 Trafik med höghastighetståg i vinterklimat
Sammanställning av aktuell skandinavisk kunskap och erfarenhet av passagerartrafik i hög hastighet, samt en utblick mot förväntade problem vid hastigheter över dagens 200 km/tim. Studien ingick i BV FoU-projekt "Gröna Tåget", som i huvudsak bedrivs vid KTH.
 Omdesignande av noskon
Redan vid konstruktionsgranskningen framförde A-Train (Arlanda Express) sin tvekan till utformningen av X3-fordonens noskon. Driften visade senare att en ny konstruktion behövdes. Modifikationen av en existerande utformning skulle bli svår och Transrail anförtroddes uppgiften att leda detta arbete på uppdrag av A-train.
 Leverans av Arlanda Express fordon (X3)
Under 1993 anlitade A-Train Transrail för att assistera i kundhandläggande av GEC-Ahlstom (Alstom)-leveransen av Arlanda Express pendeltåg. Granskande utförande, tillverkning och projektplan Transrails personal också övervakade tillverkningen och typ/uppdrag test???? och identifierade och övervakade före trafikstart nödvändiga modifikationer av tågen.
 Försäljning av en ny generation pendeltåg till Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Alstom kontrakterade Transrail som stöd i den framgångsrika offerten på en ny generation pendeltåg i Stockholm. Stöd i strategiska frågor, lokala förhållanden, delförslag av den tekniska offerten, översättning av offerten och i förhandlingar.
 Kravspecifikation för nästa generation biljettsystem vid SL
Medverkan i skrivande av kravspecifikation för upphandling av nästa generation biljettsystem vid SL baserat på s.k. Smart Cards. Transrails del bestod av kravspecifikation för industriell design av systemets apparater och krav på utvecklingsprocess i detta sammanhang.
 Stöd vid anbudsgivning avseende SJ:s regionaltåg (X40)
Lokal assistans under anbudsfasen av regionaltågen X40. Bland uppgifterna kommenterade Transrail kundens kravspecifikation, gav information om de sannolika preferenserna och informerade om andra villkor för ett framgångsrikt anbud. Upphandlingen vanns sedan av Alstom Transport.
 Stöd vid anbusgivning avseende Göteborgs Spårvägar
Tillsammans med vår partner Idesign tog vi fram en designbroschyr som presenterade den offererade spårvagnen "Bris" baserad på Alstoms Citadis-koncept.
 Stöd vid anbusgivning avseende dieselmotorvagn för Jönköping
Framtagande/utarbetande av en designbroschyr för presentation av den offererade dieselmotorvagnen. Arbetet utfördes tillsammans med det franska företaget Avant Premier och Idesign - vår svenska partner inom industridesign.
 Resa i Design
Deltagande i utarbetandet av en ”handbok” om industridesign och designstyrning inom kollektivtrafiken.
 Kravspecifikation för modernisering av SL:s X10-fordonen
Utarbetande av kravspecifikation för SLs modernisering av sina X10-fordon.