High-speed Vehicle Trends
Belyser viktiga frågor i diskussionen om framtida höghastighetståg i Sverige.  
CATO Leaflet
CATO är ett system som hjälper förare att utnyttja spilltid för att optimera hastighet/avstånds-grafer.