Järnvägar utgör komplexa system med starka beroenden mellan dess olika delar och fackområden. För att skapa goda lösningar krävs experter från olika discipliner liksom influenser utifrån, från källor utanför järnvägssektorn.

Transrail bildades med målet att kunna erbjuda den allra bästa konsultservicen inom järnvägssektorn. Därför är företaget strukturerat som ett unikt centrum för kunskaper:

  • En kärna av egen personal, många av dem generalister med en bred erfarenhet från järnvägar och med fokus på förmåga att arbeta i team och att skapa kreativa projektgrupper.
  • Ett nätverk av partners (individer liksom organisationer) från vilka vi i våra uppdrag kan finna källor som på bästa sätt motsvarar behovet hos våra kunder. Våra tjänster är ytterligare förstärkta av det faktum att våra partners inte enbart kommer från järnvägssektorn.

Som en konsekvens av det ovan sagda, är Transrail avsiktligt ett ganska litet företag. Emellertid utgör vi tillsammans med våra partners en betydande resurs. Det ger oss stor flexibilitet att anpassa oss till våra kunders behov, att dra fördel av ledande expertis i varje situation och att utnyttja praxis i andra affärssektorer.

För aktuell information om våra partners, vänligen kontakta oss direkt