We are sorry about our old website. A new Transrail website is under construction!


En del företag äger järnvägsfordon som hyrs ut under viss tid för användning av en trafikoperatör. Före och efter varje hyresperiod och vid större arbeten på fordonen, inspekteras (besiktigas) vanligtvis varje fordonsindivid. Inspektionerna kan behöva göras på flera olika platser, samtidigt som företagens kontor finns någon annanstans. I en sådan situation kan det bli nödvändigt med en IT-lösning som:

  • stöder inspektionerna på plats, utan behov av fast installation där;
  • är självadministrerande när fordonen är uthyrda;
  • underlättar obegränsade analyser i Microsoft Excel var som helst; och
  • garanterar parterna tillträde till inspektionsprotokoll och fordonsdata enligt definierad behörighet.

Med VIS (Vehicle Inspection System) har Transrail valt en webbaserad lösning med standardiserad säkerhet.

  • VIS är färdigt att använda i anslutning till ett stort antal databaser inklusive Oracle, MS SQL, och IBM DB2.
  • Systemet är kompatibelt med alla applikationsservrar anpassade till Java Community Processpecifikationer.
  • Layout och grafik kan konfigureras för olika kanaler såsom mobiltelefoner och bärbara datorer.

Systemägaren underrättas automatiskt när en ny inspektion av ett fordon har gjorts, liksom även om vem som gjort inspektionen samt när den gjorts. Inspektören kan kopiera gamla inspektioner som basdokument för nya inspektioner.

Med användning av Microsoft Excel Data Query har användarna obegränsad möjlighet att granska och analysera data. En skicklig Excel-användare kan göra en tämligen komplex analys på en halvtimme.

Kontakta oss för att logga in på vår demonstrationssida.